Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Rybnik

Nasza firma proponuje kompleksowe szkolenia, które umożliwiają pracownikom uzyskać niezbędną umiejętności dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Dlaczego zajęcia BHP są ważne? Odpowiedź jest prosta - bezpieczne i zdrowe otoczenie pracy mają istotne znaczenie dla wszelkich zatrudnionych i pracodawców. Szkolenia BHP w Rybniku umożliwiają pojąć i przeciwdziałać możliwym zagrożeniom, zmniejszać ryzyko wypadków i chorób zawodowych oraz troszczyć się o dobre samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Rybniku są organizowane przez wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają duże doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładamy na zaangażowane techniki nauczania, które zaangażują uczestników i dadzą możliwość im lepiej nabyć wiedzę. Nasze szkolenia są dopasowane do specyfiki różnych sektorów i rodzajów działalności, żeby dobrze ująć konkretne niebezpieczeństwa pojawiające się w miejscu pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Rybniku i rozpoczęcia działań w celu bezpiecznej i zdrowej pracy. W trosce o Państwa zdrowie i wydajność, razem możemy stworzyć środowisko pracy wolne od niebezpieczeństw i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Rybnik

Zagwarantowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy priorytetem. Z tego powodu proponujemy specjalne szkolenia BHP w Rybniku, które umożliwiają pracownikom zdobyć umiejętności niezbędne do omijania realnych niebezpieczeństw w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Rybniku są dostosowane do specyiki rozmaitych dziedzin i rodzajów działalności, umożliwiając pracownikom z Rybnika potrzebne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Rybniku

Okres szkolenia BHP zależy od jego zakresu i dostosowujemy go do specyfiki określonego biznesu lub profesji. Staramy się, by szkolenie w Rybniku było jak najbardziej produktywne i zarazem nie zabierało za dużo czasu pracy pracownikom. Przeważnie nasze szkolenia trwają od kilku godzin do dwóch dni. Takim sposobem pracownicy mogą skoncentrować się na zdobywaniu praktycznej wiedzy bez większego uszkodzenia planu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Rybniku?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy regularnie aktualizowali swoją wiedzę i kwalifikacje z obszaru BHPw Rybniku. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP powinny być odświeżane przynajmniej raz co trzy lata na stanowiskach robotniczych, podczas prac wyjątkowo niebezpiecznych regularność co 12 miesięcy. Różnie wygląda to na posadach kierowniczych, ponieważ szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych realizuje się co 5 lat. Pracownicy administracyjno- biurowi tego typu szkolenie BHP w Rybniku przechodzą co sześć lat. Regularne aktualizowanie pozwala na aktualizację umiejętności pracowników, zapoznanie ich z nowymi zasadami i procesami oraz odświeżenie ważnych kwestii odnoszących się do BHP w Rybniku.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Rybniku?

Szkolenie BHP ma ważne znaczenie dla pracowników i pracodawców, bowiem dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Uzyskanie certyfikatu zakończenia szkolenia z zakresu BHP w Rybniku jest potwierdzeniem, że pracownik posiada podstawową wiedzę i umiejętności wymagane do gwarantowania bezpiecznych warunków pracy. Certyfikat ten jest aktualny przez konkretny okres, najczęściej 3 lata, następnie wymagane jest zaktualizowanie szkolenia w Rybniku.

Dbanie o cykliczne powtarzanie szkolenia BHP w Rybniku umożliwia na świadome podejście do BHP a także minimalizację zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy zyskują przekonanie, iż posiadają aktualną wiedzę i są świadomi aktualnych standardów i przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa w Rybniku.

Zachęcamy Każdego z pracowników do udziału w naszych szkoleniach BHP w Rybniku a także troszczenia się o własne zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Wspólnie potrafimy stworzyć miejsce pracy w Rybniku, gdzie każdy pracownik jest w stanie czuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Rybniku

W czasie naszych szkoleń BHP w Rybniku analizujemy szereg kluczowych zagadnień, w tym:
 • Bezpieczeństwo osobiste: opowiemy o odpowiednim zastosowaniu środków ochrony osobistej, włączając w to odzież robocza, rękawice, okulary ochronne i kaski.
 • Bezpieczne użytkowanie z maszyn i narzędzi: analizujemy procedury bezpiecznego używania maszyn i narzędzi, by przeciwdziałać wypadkom i kontuzjom.
 • Ewakuacja: omawiamy jak reagować w trakcie ogłoszenia ewakuacji, które działania trzeba wykonać i sposoby poruszania się na terenie zakładu pracy.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: analizujemy reguły bezpieczeństwa pożarowego, pokazujemy, jak działać w przypadku pożaru a także które środki bezpieczeństwa trzeba wprowadzić w życie.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy: analizujemy ogólne zasady bezpiecznej pracy, kierując uwagę na identyfikację i ocenę zagrożeń oraz techniki minimalizacji zagrożenia.
 • Ergonomia: nauczamy pracowników, jak dopasować swoje stanowisko pracy, żeby uniknąć urazów pochodzących z nieodpowiedniej postawie ciała i powtarzających się ruchów.
 • Pierwsza pomoc: uczymy ważnych zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i nagłych sytuacji medycznych.

Dbamy o to, żeby nasze szkolenia BHP w Rybniku były nie tylko wyłącznie edukacyjne, ale także interesujące i pobudzające zainteresowanie. Dołożymy wszelkich starań aby dostarczyć praktyczne przykłady, studia przypadków i interaktywne zadania, po to aby uczestnicy szkolenia BHP w Rybniku mogli skuteczniej zrozumieć i zastosować osiągniętą wiedzę i umiejętności w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Rybnik

Szkolenie wstępne BHP to proces edukacyjny, który ma na celu wprowadzenie pracowników z kluczowymi zasadami i procedurami na temat BHP w Rybniku. W czasie tego kursu pracownicy osiągają kompetencje na temat rozpoznawania i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, stosowania zasad a także użytkowania z odpowiednich środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Rybniku ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich role i odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego realizowania obowiązków zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Rybniku jest wymagane dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Powinno być zorganizowane przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. Wypada mieć na uwadze, iż szkolenie wstępne BHP w Rybniku jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie lub profesji zatrudniony planuje pracować, powinien on zrealizować szkolenie wstępne BHP w Rybniku.

Szkolenie okresowe BHP Rybnik

Istotne jest, by mieć na uwadze, że szkolenie okresowe BHP w Rybniku jest potrzebne dla każdego z osób pracujących, niezależnie od dziedziny bądź tytułu zawodowego. Poprzez systematyczne odświeżanie swoich umiejętności, potrafimy skutecznie minimalizować ryzyko chorób zawodowych lub wypadków. W trakcie szkolenia okresowego BHP w Rybniku będziesz mieć szansę przypomnieć sobie główne procedury oraz zasady, oraz wgłębić się o najnowo wprowadzonych normach oraz przepisach obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w Rybniku w Twoim miejscu pracy.

Miej na uwadze, iż szkolenie okresowe BHP w Rybniku to nie jedynie obowiązek prawny, ale przede wszystkim inwestycja w Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Każda wiedza i umiejętność, którą zdobędziesz w trakcie szkolenia, będzie miała rzeczywisty na Twój dzienny komfort wykonywania pracy w Rybniku.

Jeżeli masz wszelkich pytań, zawsze jesteśmy tutaj, aby Tobie pomóc. Dajemy Tobie gwarancję, iż po ukończeniu szkolenia okresowego BHP w Rybniku będziesz lepiej wyposażony/a do radzenia sobie z możliwymi ryzykami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Rybnik

Szkolenia BHP dla pracodawców mają na celu dostarczenie Ci potrzebnych umiejętności i wytycznych, które pozwolą Tobie skutecznie kierować aspektami BHP w Rybniku w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka głównych tematów, które mogą będą poruszane podczas kursu:

 • Zadania pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Tobie z istotnymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym opracowaniem i zastosowaniem oceny ryzyka zawodowego, tworzeniem planu działań BHP oraz dostarczeniem należytych środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Organizacja szkoleń BHP: Omówimy z Ci podstawy organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym tworzenie programów szkoleniowych, wybór odpowiednich trenerów oraz kontrolowanie i ewaluację szkoleń. Będziemy również omawiać praktyczne elementy przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP. Poznanie i pozytywne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma priorytetowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Rybniku pozwalają Tobie poszerzenie wiedzy i umiejętności koniecznych do zastosowania tych wymagań.
 • Zarządzanie ryzykiem: Przeanalizujemy metodologię oceny ryzyka zawodowego i pokażemy Ci praktyczne narzędzia, które pomogą Ci zidentyfikować i minimalizować ryzyka w środowisku pracy. Dowiesz się również, jak sprawnie opracowywać i podejmować działania prewencyjne.
 • Prawne ramy BHP: Omówimy obowiązujące przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Będziemy analizować wymagania prawne, standardy i normy, ale także zadania wynikające z przepisów branżowych.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, aby Tobie pomóc. Chcemy Cię wesprzeć w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Rybnik

Zapraszamy do skorzystania z naszych specjalistycznych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) w Rybniku. Nasza instytucja ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowej, zatem jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość i efektywność naszych szkoleń w Rybniku.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Rybniku?

 1. Doświadczenie i umiejętność: Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w Rybniku. Mamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla rozmaitych branż i sektorów, co daje nam dobrać tematykę kursów do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
 2. Aktualne przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Rybniku są oparte na obowiązujących przepisach, regulacjach oraz standardach PPOŻ. W ten sposób możemy zapewnić, że Twoja firma będzie spełniać kryteria prawa oraz troszczyć się o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda firma ma swoje niepowtarzalne wymagania i potrzeby. W ten sposób nasze szkolenia są dopasowane do działalności i charakteru Twojego przedsiębiorstwa. Przykładamy ogromną wagę do użytecznych elementów szkolenia, aby uczestnicy mogli zdobyć praktyczne umiejętności i doświadczenie.
 4. Praktyczne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń przeciwpożarowych w Rybniku oferujemy praktyczne symulacje i ćwiczenia, które pozwalają na zapoznanie się z rozmaitymi sytuacjami pożarowymi i zastosowanie odpowiednich środków gaśniczych. To daje uczestnikom pewność siebie i zdolności efektywnego pomagania w wypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności. Ponadto, zapewniamy również dokumentację szkoleniową, która może być zastosowana do celów kontrolnych i raportowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i pracowników. Skorzystaj z naszych kompetentnych szkoleń przeciwpożarowych w Rybniku. Skontaktuj się z naszą firmą już teraz, by przedyskutować szczegóły i określić idealny program szkoleniowy dla Twojego przedsiębiorstwa.

referencja 3referencja 2

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Rybnik

Czy choć raz znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś potrzebował pilnej pomocy medycznej? Czy wiedziałeś, co zrobić? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Rybniku może być znaczącym elementem w takich przypadkach, Wiarę w siebie i sprawności niezbędne do udzielenia efektywnej pomocy w kryzysowych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Rybniku to projekt edukacyjny, który uczy podstawowych metod udzielania natychmiastowej pomocy osobom w pilnych wypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to szczególne ważne, gdyż może to wpłynąć na długotrwałe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Rybniku nie tylko daje użytecznych umiejętności, ale także pomaga w budowaniu wiary w siebie w wypadkach napiętych. Gdy będziesz rozumiał, jak reagować w kryzysowych wypadkach, będziesz bardziej pewny swoich działań i będziesz mógł sprawnie pomóc osobom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Rybnik

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z kluczowych elementów w każdym miejscu pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w Rybniku jest {bardzo|niezwykle|szczególnie ważna. Dlatego też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Rybniku jest nieodzownym elementem w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rybniku ma na celu przygotowanie personelu w niezbędne kompetencje, które dają sprawną interwencję w przypadku wypadków, niespodziewanych zdarzeń lub innych okoliczności wymagających szybkiej pomocy. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurze, na linii produkcyjnej czy w terenie, posiadanie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy jest istotne dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa {Twoich pracowników. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rybniku będziesz się uczył różnych aspektów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • zaopatrywanie ran
 • tamowanie krwotoków
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • postępowanie w przypadku udaru czy zatrucia

Będziesz również poznawał metody użytkowania z defibrylatora AED oraz techniki immobilizacji złamań i obrażeń.

Kompetencje i zdolności nabyte podczas kursu w Rybniku pozwolą Ci na szybką, efektywną i odpowiedzialną reakcję w sytuacjach awaryjnych. Będziesz w stanie udzielić natychmiastowej pomocy przed dotarciem służb medycznych, co może znacząco zwiększyć możliwości przeżycia i zminimalizować możliwe skutki.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rybniku nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także przyczynia się do zwiększenia świadomości i zaangażowania wśród pracowników. Pracownicy, którzy mają umiejętności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i chętni do działania w trudnych sytuacjach . To również tworzy więź i zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając atmosferę współpracy i pomocy.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku czy nagłego zdarzenia medycznego w Twoim miejscu pracy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rybniku już teraz. Opanuj podstawowe technik ratowania życia i ucz się postępowania w kryzysowych zdarzeniach. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz. To najszybsza i najlepsza forma kontaktu z Donetą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 11 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.