Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Bielsko-Biała

Nasza firma dostarcza wszechstronne szkolenia, które umożliwiają pracownikom zdobyć niezbędną zdolności dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Czemu zajęcia BHP są ważne? Odpowiedź jest prosta - bezpieczne i zdrowe warunki pracy mają istotne znaczenie dla każdego pracowników i pracodawców. Szkolenia BHP w Bielsku-Białej pozwalają rozpoznać i zapobiegać możliwym ryzykom, zmniejszać ryzyko wypadków i zawodowych schorzeń oraz dbać o właściwe samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Bielsku-Białej są organizowane przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają bogate doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Skupiamy się na zaangażowane sposoby kształcenia, które angażują osób uczestniczących i pozwalają im efektywniej przyswoić umiejętności. Nasze kursy są dostosowane do charakterystyki wielu dziedzin i rodzajów działalności, tak aby odpowiednio ująć konkretne zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Bielsku-Białej i rozpoczęcia aktywności w celu bezpiecznej i zdrowej pracy. W dbając o Państwa dobrostan i wydajność, razem możemy zbudować środowisko pracy pozbawione niebezpieczeństw i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Bielsko-Biała

Umożliwienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy kluczowe. Z tego powodu zapewniamy wyjątkowe szkolenia BHP w Bielsku-Białej, które umożliwiają pracownikom zyskać kwalifikacje potrzebne do zapobiegania realnych niebezpieczeństw w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Bielsku-Białej są dostosowane do charakterystyki różnych sektorów i rodzajów działalności, dostarczając pracownikom z Bielska-Białej istotne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Bielsku-Białej

Okres szkolenia BHP jest zależny od jego zakresu i jest dostosowywany do specyfiki określonego biznesu lub zawodu. Staramy się, aby szkolenie w Bielsku-Białej było jak najbardziej produktywne i jednocześnie nie zajmowało za dużo czasu pracy pracownikom. Zazwyczaj nasze kursy zajmują od paru godzin do dwóch dni. Takim sposobem pracownicy mogą skoncentrować się na nabywaniu istotnej wiedzy bez znacznego uszkodzenia harmonogramu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Bielsku-Białej?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy systematycznie odświeżali swoją wiedzę i zdolności z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracyw Bielsku-Białej. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP muszą być odnawiane przynajmniej raz na 3 lata na stanowiskach robotniczych, przy prac wyjątkowo niebezpiecznych częstotliwość raz na rok. Nieco inaczej prezentuje się to na posadach wyższych, bowiem szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych prowadzi się raz na pięć lat. Pracownicy administracyjno- biurowi tego typu szkolenie BHP w Bielsku-Białej mają co 6 lat. Systematyczne przypominanie umożliwia na uaktualnienie wiedzy pracowników, zaznajomienie ich z nowymi przepisami i procedurami oraz odświeżenie znaczących tematów odnoszących się do bezpieczeństwa w Bielsku-Białej.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Bielsku-Białej?

Szkolenie BHP ma ważne znaczenie dla pracowników i pracodawców, bowiem dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia z obszaru BHP w Bielsku-Białej jest potwierdzeniem, że osoba zatrudniona ma podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Certyfikat ten jest aktualny przez konkretny okres czasu, zazwyczaj trzy lata, po czym potrzebne jest odświeżenie szkolenia w Bielsku-Białej.

Dbanie o regularne odświeżanie szkolenia BHP w Bielsku-Białej daje możliwość na świadome nastawienie w kierunku BHP a także minimalizację zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy zdobywają przekonanie, iż posiadają nową teorię i są świadomi najnowszych standardów i przepisów odnoszących się do BHP w Bielsku-Białej.

Zachęcamy wszystkich pracowników do wzięcia udziału w naszych szkoleniach BHP w Bielsku-Białej i troszczenia się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Razem potrafimy tworzyć środowisko pracy w Bielsku-Białej, w którym każdy pracownik jest w stanie poczuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Bielsku-Białej

W czasie naszych szkoleń BHP w Bielsku-Białej analizujemy wiele istotnych tematów, obejmujących:
 • Ochrona osobista: informujemy o odpowiednim stosowaniu środków ochrony osobistej, włączając w to rękawice, kaski, okulary ochronne i odzież robocza.
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń i narzędzi: omawiamy zasady bezpiecznego obsługiwania urządzeń i narzędzi, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
 • Ewakuacja: omawiamy jak reagować w trakcie ogłoszenia ewakuacji, jakie czynność należy wykonać i sposoby przemieszczania się po miejscu pracy.
 • Komfort pracy: nauczamy pracowników, jak dostosować swoje stanowisko pracy, by uniknąć obrażeń pochodzących z powodu niewłaściwej pozycji ciała i powtarzających się ruchów.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: opisujemy reguły ochrony przeciwpożarowej, pokazujemy, jak zachować się w przypadku pożaru i jakie metody bezpieczeństwa powinno się wprowadzić w życie.
 • Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy: opisujemy główne zasady pracy z zachowaniem bezpieczeństwa, zwracając uwagę na identyfikację i ocenę zagrożeń oraz sposoby minimalizacji niebezpieczeństwa.
 • Pierwsza pomoc: nauczamy kluczowych reguł udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i nagłych sytuacji medycznych.

Troszczymy się o to, by nasze szkolenia BHP w Bielsku-Białej były nie tylko edukacyjne, ale także interesujące i angażujące. Staramy się zapewnić praktyczne przykłady, studia sytuacji i interaktywne zadania, tak żeby uczestniczący w szkoleniu BHP w Bielsku-Białej potrafili skuteczniej zrozumieć i wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności na swoim stanowisku pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Bielsko-Biała

Szkolenie wstępne BHP to proces edukacyjny, który ma na celu zapoznanie pracowników z ważnymi zasadami i procedurami na temat BHP w Bielsku-Białej. W trakcie tego kursu pracownicy zdobywają kompetencje na temat rozpoznawania i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, przestrzegania regulaminów jak również użytkowania z odpowiednich środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Bielsku-Białej ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich własne role i odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Bielsku-Białej jest obowiązujące dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Musiałoby zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do wykonywania prac zawodowych. Należy zapamiętać, iż szkolenie wstępne BHP w Bielsku-Białej jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej branży albo profesji osoba pracująca planuje pracować, musi on ukończyć szkolenie wstępne BHP w Bielsku-Białej.

Szkolenie okresowe BHP Bielsko-Biała

Ważne jest, żeby pamiętać, że okresowe szkolenie BHP w Bielsku-Białej jest niezbędne dla wszystkich pracowników, niezależnie od specjalizacji lub tytułu zawodowego. Poprzez regularne uaktualnienie swoich umiejętności, możemy skutecznie zmniejszyć ryzyko chorób zawodowych lub wypadków. W czasie okresowego szkolenia BHP w Bielsku-Białej będziesz mieć możliwość przypomnieć sobie podstawowe procedury oraz zasady, jak również dowiedzieć się o najnowszych normach oraz przepisach wprowadzanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Bielsku-Białej w Twoim miejscu pracy.

Nie zapomnij, że okresowe szkolenie BHP w Bielsku-Białej to nie jedynie obowiązek prawny, ale co najważniejsze inwestycja w Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Każda wiedza i umiejętność, którą zdobędziesz w trakcie kursu, będzie miała rzeczywisty na Twój codzienny komfort pracy w Bielsku-Białej.

W razie jakichkolwiek pytań, zawsze jesteśmy tutaj, by Tobie pomóc. Dajemy Tobie gwarancję, iż po ukończeniu okresowego szkolenia BHP w Bielsku-Białej będziesz odpowiednio wyposażony/a do radzenia sobie z potencjalnymi ryzykami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Bielsko-Biała

Kursy BHP dla pracodawców mają na celu zapewnienie Tobie koniecznych zasobów i wytycznych, które pozwolą Tobie efektywnie zarządzać aspektami BHP w Bielsku-Białej w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka istotnych tematów, które mogą będą poruszane podczas szkolenia:

 • Organizacja szkoleń BHP: Przybliżymy Ci podstawy organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym tworzenie programów szkoleniowych, wybór odpowiednich trenerów oraz monitorowanie i ewaluację szkoleń. Będziemy również analizować istotne aspekty przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP. Poznanie i sprawne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Bielsku-Białej pozwalają Tobie poszerzenie wiedzy i kwalifikacji koniecznych do osiągnięcia tych wymagań.
 • Zarządzanie ryzykiem: Przeanalizujemy metodologię oceny ryzyka zawodowego i przedstawimy Tobie praktyczne narzędzia, które pomogą Ci poznać i redukować zagrożenia w środowisku pracy. Poznasz również, jak sprawnie opracowywać i realizować działania prewencyjne.
 • Obowiązki pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Tobie z głównymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym przygotowaniem i zastosowaniem oceny ryzyka zawodowego, przygotowaniem planu działań BHP oraz dostarczeniem właściwych środków ochrony indywidualnej dla pracowników.
 • Prawne ramy BHP: Omówimy obowiązujące przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Przeanalizujemy wymagania prawne, normy i standardy, ale także obowiązki wynikające z przepisów branżowych.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, aby Tobie pomóc. Chcemy Cię wesprzeć w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Bielsko-Biała

Zapraszamy do skorzystania z naszych specjalistycznych szkoleń przeciwpożarowych (PPOŻ) w Bielsku-Białej. Nasza instytucja ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowej, zatem jesteśmy w stanie przekazać doskonałą jakość i efektywność naszych szkoleń w Bielsku-Białej.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Bielsku-Białej?

 1. Doświadczenie i wiedza: Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie ppoż w Bielsku-Białej. Posiadamy bogate umiejętność w realizowaniu szkoleń dla różnych branż i wydziałów, co daje nam dostosować programy szkoleniowe do konkretnych potrzeb Twojej firmy.
 2. Aktualne przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Bielsku-Białej są oparte na aktualnych przepisach, normach oraz standardach PPOŻ. Dlatego możemy zapewnić, że Twoje przedsiębiorstwo będzie realizować wymagania prawa oraz troszczyć się o ochronę pracowników i mienia.
 3. Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda firma ma swoje specyficzne potrzeby i wymagania. Dlatego nasze szkolenia są przystosowane do charakteru i działalności Twojej firmy. Przywiązujemy dużą wagę do praktycznych elementów szkolenia, by uczestnicy potrafili osiągnąć praktyczne kompetencji i wiedzę.
 4. Praktyczne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń przeciwpożarowych w Bielsku-Białej udzielamy praktyczne symulacje i ćwiczenia, które pozwalają na zaznajomienie się z wieloma sytuacjami pożarowymi i użycie odpowiednich środków gaśniczych. To zapewnia uczestnikom wiarę w i zdolności efektywnego pomagania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po przeprowadzeniu szkolenia każdy uczestnik zdobywa certyfikat potwierdzający nabytą kwalifikacje i praktykę. Ponadto, dajemy również dokumentację szkoleniową, która może być zastosowana do celów kontrolnych i sprawozdawczych.

Zatroszcz się o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i pracowników. Skorzystaj z naszych kompetentnych szkoleń PPOŻ w Bielsku-Białej. Skontaktuj się z nami już teraz, aby omówić szczegóły i zaplanować optymalny program szkoleniowy dla Twojej firmy.

referencja 3

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Bielsko-Biała

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś wymagał pilnej pomocy medycznej? Czy wiedziałeś, co zrobić? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Bielsku-Białej może być ważnym czynnikiem w takich przypadkach, zapewniając Tobie zaufanie do siebie i umiejętności potrzebne do udzielenia skutecznej pomocy w nagłych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Bielsku-Białej to kurs, który uczy podstawowych metod świadczenia natychmiastowej pomocy osobom w kryzysowych przypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to szczególne istotne, bowiem może to wpłynąć na długoterminowe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Bielsku-Białej nie tylko dostarcza użytecznych kompetencji, ale także pomaga w kształtowaniu pewności siebie w sytuacjach stresowych. Kiedy będziesz rozumiał, jak reagować w nagłych wypadkach, będziesz spokojniejszy swoich działań i będziesz mógł efektywnie pomóc ludziom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Bielsko-Biała

Ochrona zdrowia personelu jest jednym z najważniejszych aspektów w wszelkim miejscu pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej w Bielsku-Białej jest {bardzo|niezwykle|szczególnie znacząca. Zatem też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Bielsku-Białej jest niezbędnym elementem w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Bielsku-Białej ma na celu wyposażenie personelu w potrzebne kompetencje, które dają sprawną interwencję w przypadku wypadków, niespodziewanych zdarzeń lub innych okoliczności wymagających szybkiej pomocy. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurze, na linii produkcyjnej czy na zewnątrz, posiadanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy jest ważne dla Twojego dobrobytu oraz bezpieczeństwa {Twoich współpracowników. Podczas kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Bielsku-Białej będziesz się uczył różnorodnych elementów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • opatrywanie ran
 • postępowanie w przypadku zawału czy zatrucia
 • reanimacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków

Zostaniesz również poznawał zasady stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz techniki immobilizacji złamań i urazów.

Kompetencje i zdolności uzyskane podczas szkolenia w Bielsku-Białej pozwolą Ci na szybką, sprawną i świadomą reakcję w sytuacjach awaryjnych. Będziesz w stanie udzielić natychmiastowej pomocy przed przybyciem ratowników medycznych, co może znacząco zwiększyć możliwości przeżycia i zmniejszyć długoterminowe skutki.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Bielsku-Białej nie tylko poprawia poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także przyczynia się do zwiększenia świadomości i zaangażowania wśród zatrudnionych. Pracownicy, którzy mają umiejętności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i przekonani do działania w trudnych sytuacjach . To także tworzy więź i zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając atmosferę współpracy i pomocy.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku albo poważnej sytuacji medycznej w Twojej firmie. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Bielsku-Białej już teraz. Poznaj istotne technik udzielania pomocy i ucz się działania w kryzysowych zdarzeniach. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 39 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.