Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Pszczyna

Nasza firma proponuje całościowe kursy, które umożliwiają pracownikom uzyskać potrzebną kwalifikacje dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Czemu zajęcia BHP są istotne? Odpowiedź jest prosta - bezpieczne i zdrowe warunki pracy mają ważne znaczenie dla każdego osób pracujących i pracodawców. Szkolenia BHP w Pszczynie dają możliwość rozpoznać i przeciwdziałać możliwym zagrożeniom, zminimalizować ryzyko wypadków i zawodowych schorzeń oraz dbać o dobre samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Pszczynie są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skupiamy się na interaktywne techniki nauczania, które przyciągają uczestników i pozwalają im skuteczniej nabyć doświadczenie. Nasze szkolenia są przystosowane do specyfiki różnych sektorów i rodzajów działalności, żeby poprawnie ująć konkretne niebezpieczeństwa występujące w miejscu pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Pszczynie i rozpoczęcia kroków w celu bezpiecznej i zdrowej pracy. W dbając o Państwa dobrostan i wydajność, wspólnie możemy zbudować środowisko pracy wolne od niebezpieczeństw i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Pszczyna

Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy najważniejsze. Z tego powodu zapewniamy specjalne szkolenia BHP w Pszczynie, które pomagają pracownikom zdobyć wiedzę niezbędne do zapobiegania możliwych niebezpieczeństw w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Pszczynie są dostosowane do charakterystyki różnych branż i form działalności, gwarantując pracownikom z Pszczyny istotne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Pszczynie

Czas trwania szkolenia BHP jest zależny od jego zakresu i dopasowujemy go do charakterystyki konkretnego przedsiębiorstwa lub branży. Dokładamy wszelkich starań, aby szkolenie w Pszczynie było w możliwie największym stopniu efektywne i zarazem nie zabierało zbyt dużo czasu pracy pracownikom. Najczęściej nasze kursy zajmują od kilku godzin do dwóch dni. W ten sposób pracownicy mogą skoncentrować się na nabywaniu podstawowej wiedzy bez znacznego zaburzenia harmonogramu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Pszczynie?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy regularnie odświeżali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyw Pszczynie. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP muszą być ponawiane przynajmniej raz na 3 lata na posadach robotniczych, podczas prac wyjątkowo niebezpiecznych regularność co 12 miesięcy. Inaczej jest to na stanowiskach kierowniczych, ponieważ szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych prowadzi się raz na pięć lat. Pracownicy administracyjno- biurowi takie szkolenie BHP w Pszczynie przechodzą co sześć lat. Systematyczne aktualizowanie umożliwia na uaktualnienie kompetencji pracowników, zapoznanie ich z aktualnymi przepisami i procesami oraz przypomnienie ważnych zagadnień odnoszących się do BHP w Pszczynie.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Pszczynie?

Szkolenie BHP ma ważne znaczenie dla pracodawców i pracowników, bowiem odnosi się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zdobycie zaświadczenia zakończenia szkolenia z obszaru BHP w Pszczynie jest potwierdzeniem, że osoba zatrudniona ma podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Dyplom ten obowiązuje przez określony okres czasu, najczęściej 3 lata, a potem wymagane jest ponowienie szkolenia w Pszczynie.

Troszczenie się o regularne powtarzanie szkolenia BHP w Pszczynie daje możliwość na racjonalne przystąpienie w kierunku BHP i minimalizację zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy nabierają pewność, że posiadają nową wiedzę i są świadomi najświeższych standardów i przepisów dotyczących BHP w Pszczynie.

Zachęcamy wszystkich pracowników do wzięcia udziału w naszych szkoleniach BHP w Pszczynie oraz dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Wspólnie zdolni jesteśmy stworzyć środowisko pracy w Pszczynie, gdzie każdy pracownik może poczuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Pszczynie

W czasie naszych szkoleń BHP w Pszczynie opisujemy szereg kluczowych zagadnień, włączając:
 • Bezpieczeństwo osobiste: informujemy o odpowiednim zastosowaniu środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, odzież robocza, rękawice i kaski.
 • Bezpieczne użytkowanie z maszyn i narzędzi: analizujemy procedury bezpiecznego używania urządzeń i narzędzi, by uniknąć wypadkom i kontuzjom.
 • Ewakuacja: omawiamy w jaki sposób postępować w trakcie ogłoszenia ewakuacji, które działania należy wykonać i sposoby przemieszczania się po miejscu pracy.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy: omawiamy główne zasady bezpiecznej pracy, zwracając uwagę na identyfikację i ocenę niebezpieczeństw a także sposoby minimalizacji niebezpieczeństwa.
 • Komfort pracy: uczymy pracowników, jak dopasować swoje stanowisko pracy, by uniknąć urazów wynikających z nieodpowiedniej pozycji ciała i powtarzających się ruchów.
 • Pierwsza pomoc: uczymy podstawowych reguł udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i niespodziewanych sytuacji medycznych.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: opisujemy zasady bezpieczeństwa pożarowego, pokazujemy, jak zachować się w przypadku pożaru a także które środki bezpieczeństwa należy wprowadzić w życie.

Troszczymy się o to, by nasze szkolenia BHP w Pszczynie były nie tylko wyłącznie informatywne, lecz również interesujące i pobudzające zainteresowanie. Staramy się przygotować praktyczne przykłady, studia przypadków i interaktywne zadania, tak żeby uczestnicy szkolenia BHP w Pszczynie mogli skuteczniej zrozumieć i zastosować nabytą wiedzę i doświadczenia w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Pszczyna

Szkolenie wstępne BHP jest to proces edukacyjny, jaki ma na celu zaznajomienie zatrudnionych z kluczowymi zasadami i procedurami dotyczącymi BHP w Pszczynie. Podczas tego kursu pracownicy nabywają kompetencje dotyczące rozpoznawania i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, stosowania przepisów jak również korzystanie z właściwych środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Pszczynie ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich role i odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Pszczynie jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Musiałoby być zrealizowane przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. Należy zapamiętać, że szkolenie wstępne BHP w Pszczynie jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej branży albo profesji osoba pracująca będzie pracować, powinien on zrealizować szkolenie wstępne BHP w Pszczynie.

Szkolenie okresowe BHP Pszczyna

Istotne jest, by mieć na uwadze, że okresowe szkolenie BHP w Pszczynie jest konieczne dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od branży czy zawodu. Poprzez regularne aktualizację swoich umiejętności, możemy efektywnie zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych. W czasie szkolenia okresowego BHP w Pszczynie będziesz mógł mieć okazję przypomnieć sobie główne procedury oraz zasady, oraz dowiedzieć się o najnowszych przepisach i normach wprowadzanych w sferze BHP w Pszczynie w Twoim miejscu pracy.

Miej na uwadze, że okresowe szkolenie BHP w Pszczynie to nie jedynie wymaganie prawne, ale co najważniejsze inwestycja w Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Każde umiejętność i wiedza, którą zdobędziesz w czasie kursu, będzie miała prawdziwy wpływ na Twój dzienny komfort wykonywania pracy w Pszczynie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze jesteśmy tutaj, by Tobie pomóc. Dajemy Tobie gwarancję, że po ukończeniu szkolenia okresowego BHP w Pszczynie będziesz właściwie wyposażony/a do radzenia sobie z ewentualnymi ryzykami w środowisku pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Pszczyna

Kursy BHP dla pracodawców mają na celu dostarczenie Ci koniecznych zasobów i instrukcji, które pozwolą Ci skutecznie prowadzić aspektami BHP w Pszczynie w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka ważnych tematów, które mogą będą poruszane podczas szkolenia:

 • Obowiązki pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Tobie z kluczowymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym przygotowaniem i zastosowaniem oceny ryzyka zawodowego, opracowaniem planu działań BHP oraz dostarczeniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Zarządzanie ryzykiem: Omówimy procedurę oceny ryzyka zawodowego i przedstawimy Ci pomocne narzędzia, które ułatwią Tobie poznać i redukować ryzyka w środowisku pracy. Poznasz również, jak skutecznie opracowywać i stosować działania prewencyjne.
 • Organizacja szkoleń BHP: Wytłumaczymy Tobie podstawy organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym ustalanie programów szkoleniowych, wybór właściwych trenerów oraz śledzenie i weryfikację szkoleń. Będziemy również analizować praktyczne aspekty prowadzenia szkoleń w zakresie BHP. Poznanie i sprawne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Pszczynie zapewniają Ci poszerzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonania tych wymagań.
 • Prawne ramy BHP: Omówimy aktualne przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Będziemy analizować wymagania ustawowe, standardy i normy, ale również czynności wynikające z przepisów branżowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Chcemy Ci pomóc w budowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Pszczyna

Zapraszamy do skorzystania z naszych specjalistycznych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) w Pszczynie. Nasza firma ma długoletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowej, a więc możemy zapewnić znakomitą jakość i skuteczność naszych szkoleń w Pszczynie.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Pszczynie?

 1. Doświadczenie i wiedza: Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie ppoż w Pszczynie. Mamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla wielu specjalizacji i wydziałów, co umożliwia nam dopasować programy szkoleniowe do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
 2. Obowiązujące przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Pszczynie są oparte na aktualnych przepisach, regulacjach oraz standardach PPOŻ. Dlatego możemy zapewnić, że Twoje przedsiębiorstwo będzie spełniać wymagania prawa oraz dbać o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Osobiste podejście: Rozumiemy, że każda firma posiada swoje niepowtarzalne potrzeby i wymagania. Dzięki temu nasze szkolenia są dostosowane do charakteru i działalności Twojej firmy. Przykładamy dużą wagę do praktycznych elementów szkolenia, aby uczestnicy potrafili osiągnąć praktyczne kompetencji i doświadczenie.
 4. Przydatne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń PPOŻ w Pszczynie przekazujemy przydatne symulacje i ćwiczenia, które umożliwiają na zapoznanie się z różnymi sytuacjami pożarowymi i wykorzystanie odpowiednich materiałów gaśniczych. To zapewnia uczestnikom wiarę w i umiejętność efektywnego pomagania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik dostaje certyfikat potwierdzający uzyskaną wiedzę i praktykę. Dodatkowo, dajemy również dokumentację szkoleniową, która może być wykorzystana do celów audytowych i raportowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i Twoich pracowników. Skorzystaj z naszych kompetentnych szkoleń przeciwpożarowych w Pszczynie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby przedyskutować szczegóły i ustalić doskonały program szkoleniowy dla Twojej firmy.

referencja 3

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Pszczyna

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej? Czy wiedziałeś, co zrobić? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Pszczynie może być istotnym czynnikiem w takich przypadkach, dając Ci pewność siebie i umiejętności konieczne do udzielenia skutecznej pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Pszczynie to kurs, który uczy kluczowych metod udzielania pilnej pomocy osobom w pilnych wypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to bardzo istotne, ponieważ może to wpłynąć na długoterminowe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Pszczynie nie tylko daje praktycznych umiejętności, ale również pomaga w kształtowaniu wiary w siebie w okolicznościach stresowych. Gdy będziesz rozumiał, jak postępować w nagłych wypadkach, będziesz bardziej pewny swoich działań i będziesz mógł efektywnie pomóc osobom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Pszczyna

Bezpieczeństwo personelu jest jednym z najistotniejszych aspektów w każdym środowisku pracy. W sytuacjach nagłych, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w Pszczynie jest {bardzo|niezwykle|szczególnie ważna. Dlatego też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Pszczynie jest nieodzownym elementem w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Pszczynie ma na celu przygotowanie personelu w potrzebne zdolność, które dają skuteczną interwencję w przypadku nagłych zdarzeń medycznych, wypadków lub innych sytuacji wymagających szybkiej interwencji. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurowcu, na linii produkcyjnej czy w terenie, posiadanie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej jest ważne dla Twojego dobrobytu oraz bezpieczeństwa {Twoich współpracowników. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Pszczynie będziesz się uczył różnych elementów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • reanimacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków
 • postępowanie w przypadku udaru czy ekspozycji na toksyny
 • zaopatrywanie ran

Będziesz również poznawał metody stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz metody immobilizacji złamań i urazów.

Kompetencje i zdolności pozyskane podczas kursu w Pszczynie pozwolą Ci na szybką, sprawną i odpowiedzialną reakcję w nagłych zdarzeniach. Będziesz w stanie udzielić szybkiej pomocy przed dotarciem ratowników medycznych, co może znacząco zwiększyć szanse przeżycia i zmniejszyć ewentualne powikłania.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Pszczynie nie tylko poprawia poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także przyczynia się do zwiększenia świadomości i zaangażowania wśród personelu. Pracownicy, którzy mają zdolności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i przekonani do działania w awaryjnych sytuacjach . To również tworzy więź i zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając atmosferę współpracy i wsparcia.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku czy nagłego zdarzenia medycznego w Twoim miejscu pracy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i pracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Pszczynie już dziś. Opanuj główne technik udzielania pomocy i ucz się działania w nagłych sytuacjach. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 44 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.