Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Piekary Śląskie

Nasza firma oferuje wszechstronne szkolenia, które pomagają pracownikom uzyskać niezbędną kwalifikacje dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Dlaczego zajęcia BHP są ważne? Odpowiedź jest prosta - bezpieczne i zdrowe środowisko pracy mają ważne znaczenie dla wszystkich zatrudnionych i pracodawców. Szkolenia BHP w Piekary Śląskich pozwalają rozpoznać i przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, minimalizować ryzyko wypadków i zawodowych schorzeń oraz dbać o dobre samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Piekary Śląskich są przeprowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładamy na zaangażowane techniki kształcenia, które zaangażują biorących udział i pozwalają im lepiej nabyć wiedzę. Nasze szkolenia są przystosowane do specyfiki wielu dziedzin i sposobów prowadzenia działalności, aby dobrze zawrzeć specyficzne ryzyka pojawiające się w miejscu pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Piekary Śląskich i podjęcia działań w kierunku bezpiecznej i zdrowej pracy. W trosce o Państwa dobrostan i efektywność, wspólnie możemy zbudować środowisko pracy wolne od zagrożeń i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Piekary Śląskie

Umożliwienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy priorytetem. W związku z tym oferujemy wyjątkowe szkolenia BHP w Piekary Śląskich, które pomagają pracownikom zdobyć wiedzę niezbędne do omijania ewentualnych ryzyk w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Piekary Śląskich są dostosowane do specyiki rozmaitych branż i form działalności, zapewniając pracownikom z Piekary Śląskich potrzebne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Piekary Śląskich

Długość szkolenia BHP jest zależny od jego zakresu i jest dostosowywany do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa lub dziedziny. Staramy się, by szkolenie w Piekary Śląskich było jak najbardziej funkcjonalne i jednocześnie nie zajmowało za dużo czasu pracy pracownikom. Zazwyczaj nasze szkolenia trwają od kilku godzin do dwóch dni. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na zdobywaniu istotnej wiedzy bez znacznego zaburzenia planu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Piekary Śląskich?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, aby pracownicy systematycznie aktualizowali swoją wiedzę i zdolności z zakresu BHPw Piekary Śląskich. Zgodniez przepisami, szkolenia BHP powinny być ponawiane minimum raz na 3 lata na posadach robotniczych, podczas prac szczególnie niebezpiecznych częstotliwość raz na rok. Inaczej jest to na stanowiskach kierowniczych, ponieważ szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych prowadzi się co pięć lat. Pracownicy administracyjno- biurowi takie szkolenie BHP w Piekary Śląskich mają co sześć lat. Regularne aktualizowanie pozwala na aktualizację wiedzy pracowników, zaznajomienie ich z nowymi zasadami i procedurami oraz przypomnienie ważnych zagadnień odnoszących się do BHP w Piekary Śląskich.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Piekary Śląskich?

Szkolenie BHP posiada ważne znaczenie dla pracowników i pracodawców, gdyż dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zdobycie dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu BHP w Piekary Śląskich jest potwierdzeniem, że zatrudniony ma podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do gwarantowania bezpiecznych warunków pracy. Certyfikat ten jest ważny przez określony czas, zazwyczaj 3 lata, a potem konieczne jest odświeżenie kursu w Piekary Śląskich.

Troszczenie się o regularne odświeżanie szkolenia BHP w Piekary Śląskich pozwala na racjonalne podejście w kierunku BHP i zmniejszenie zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy nabywają przekonanie, iż mają nową wiedzę i są świadomi najświeższych standardów i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w Piekary Śląskich.

Zachęcamy Każdego z pracowników do udziału w naszych szkoleniach BHP w Piekary Śląskich oraz troszczenia się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Razem możemy stworzyć miejsce pracy w Piekary Śląskich, w którym każdy pracownik może czuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Piekary Śląskich

Podczas naszych szkoleń BHP w Piekary Śląskich opisujemy wiele ważnych zagadnień, włączając:
 • Ochrona osobista: uczymy o poprawnym stosowaniu środków ochrony osobistej, na przykład okulary ochronne, odzież robocza, rękawice i kaski.
 • Bezpieczne korzystanie z maszyn i narzędzi: analizujemy procedury bezpiecznego używania maszyn i narzędzi, aby uniknąć wypadkom i obrażeniom.
 • Ewakuacja: omawiamy w jaki sposób postępować podczas ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego, jakie czynność należy wykonać i metody przemieszczania się na terenie zakładu pracy.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: opisujemy zasady ochrony przeciwpożarowej, wskazujemy, jak zachować się w przypadku pożaru a także które środki bezpieczeństwa powinno się wprowadzić w życie.
 • Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy: analizujemy ogólne zasady bezpiecznej pracy, zwracając uwagę na identyfikację i ocenę ryzyka i metody zmniejszenia niebezpieczeństwa.
 • Ergonomia: uczymy pracowników, w jaki sposób dostosować swoje stanowisko pracy, by uniknąć kontuzji pochodzących z niewłaściwej pozycji ciała i powtarzających się ruchów.
 • Pierwsza pomoc: uczymy kluczowych zasad udzielania pomocy medycznej w przypadku wypadków i niespodziewanych sytuacji medycznych.

Troszczymy się o to, by nasze szkolenia BHP w Piekary Śląskich były nie tylko wyłącznie pouczające, lecz również interesujące i pobudzające zainteresowanie. Dołożymy wszelkich starań by zapewnić praktyczne przykłady, studia przypadków i interaktywne zadania, aby uczestnicy szkolenia BHP w Piekary Śląskich potrafili lepiej zrozumieć i wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności na swoim stanowisku pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Piekary Śląskie

Szkolenie wstępne BHP jest to proces edukacyjny, który ma na celu zaznajomienie pracowników z ważnymi zasadami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w Piekary Śląskich. W czasie tego kursu pracownicy osiągają kompetencje dotyczące poznania i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, zastosowania regulaminów a także użytkowania z właściwych środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Piekary Śląskich ma na celu uświadomienie pracowników, jakie są ich role i odpowiedzialność w obszarze bezpiecznego realizowania prac zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Piekary Śląskich jest obowiązujące dla każdego nowego pracownika. Musiałoby być zrealizowane przed przystąpieniem do wykonywania prac zawodowych. Wypada mieć na uwadze, że szkolenie wstępne BHP w Piekary Śląskich jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie albo profesji osoba pracująca zamierza pracować, zobowiązany jest on zrealizować szkolenie wstępne BHP w Piekary Śląskich.

Szkolenie okresowe BHP Piekary Śląskie

Niezbędne jest, by mieć na uwadze, że szkolenie okresowe BHP w Piekary Śląskich jest konieczne dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od branży bądź zawodu. Przez regularne uaktualnienie swoich umiejętności, jesteśmy w stanie skutecznie zmniejszyć ryzyko chorób zawodowych lub wypadków. W czasie okresowego szkolenia BHP w Piekary Śląskich będziesz mieć możliwość odświeżyć główne zasady i procedury, a także zebrać informację o najświeższych przepisach i normach stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w Piekary Śląskich w Twoim miejscu pracy.

Nie zapomnij, iż okresowe szkolenie BHP w Piekary Śląskich to nie tylko wymóg prawny, lecz przede wszystkim inwestycja w Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Każde umiejętność i wiedza, którą przyswoisz podczas szkolenia, będzie miała prawdziwy na Twój codzienny komfort pracy w Piekary Śląskich.

W razie wszelkich wątpliwości, zawsze jesteśmy tutaj, aby Tobie pomóc. Dajemy Ci gwarancję, iż po zakończeniu okresowego szkolenia BHP w Piekary Śląskich będziesz lepiej wyposażony/a do radzenia sobie z potencjalnymi niebezpieczeństwami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Piekary Śląskie

Kursy BHP dla pracodawców mają na celu dostarczenie Ci potrzebnych umiejętności i instrukcji, które pozwolą Tobie skutecznie zarządzać aspektami BHP w Piekary Śląskich w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka istotnych tematów, które mogą będą poruszane podczas szkolenia:

 • Organizacja szkoleń BHP: Przybliżymy Ci podstawy organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym tworzenie programów szkoleniowych, dobór idealnych trenerów oraz śledzenie i weryfikację szkoleń. Będziemy również analizować praktyczne aspekty przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP. Poznanie i sprawne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Piekary Śląskich pozwalają Ci poszerzenie wiedzy i umiejętności koniecznych do zastosowania tych wymagań.
 • Zadania pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Tobie z istotnymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym opracowaniem i wdrożeniem oceny ryzyka zawodowego, przygotowaniem planu działań BHP oraz dostarczeniem należytych środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Zarządzanie ryzykiem: Przeanalizujemy procedurę oceny ryzyka zawodowego i pokażemy Ci przydatne narzędzia, które pomogą Tobie rozpoznać i minimalizować niebezpieczeństwa w środowisku pracy. Poznasz również, jak sprawnie przygotowywać i realizować działania profilaktyczne.
 • Prawne ramy BHP: Omówimy aktualne przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Przeanalizujemy wymagania prawne, normy i standardy, a także obowiązki wynikające z przepisów branżowych.

Jeżeli masz jakieś pytania czy potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, by Tobie pomóc. Chcemy Ci pomóc w budowaniu zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Piekary Śląskie

Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych szkoleń przeciwpożarowych (PPOŻ) w Piekary Śląskich. Nasza instytucja ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowej, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić doskonałą jakość i efektywność naszych szkoleń w Piekary Śląskich.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Piekary Śląskich?

 1. Doświadczenie i kompetencje: Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie ppoż w Piekary Śląskich. Mamy duże kompetencje w realizowaniu szkoleń dla różnych specjalizacji i sektorów, co pozwala nam dopasować tematykę kursów do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
 2. Aktualne przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Piekary Śląskich są oparte na obowiązujących przepisach, normach oraz standardach PPOŻ. W ten sposób możemy zagwarantować, że Twoja firma będzie spełniać kryteria prawa oraz dbać o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda firma posiada swoje niepowtarzalne potrzeby i wymagania. W ten sposób nasze szkolenia są przystosowane do działalności i charakteru Twojej firmy. Przykładamy ogromną wagę do użytecznych elementów szkolenia, by uczestnicy potrafili osiągnąć praktyczne umiejętności i doświadczenie.
 4. Praktyczne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń przeciwpożarowych w Piekary Śląskich przekazujemy użyteczne symulacje i ćwiczenia, które pozwalają na zaznajomienie się z rozmaitymi sytuacjami pożarowymi i użycie odpowiednich środków gaśniczych. To daje uczestnikom wiarę w i umiejętność skutecznego działania w wypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik dostaje certyfikat potwierdzający nabytą kwalifikacje i umiejętności. Ponadto, dostarczamy również dokumentację szkoleniową, która może być wykorzystana do celów kontrolnych i raportowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i pracowników. Skorzystaj z naszych kompetentnych szkoleń PPOŻ w Piekary Śląskich. Skontaktuj się z naszą firmą już teraz, by przedyskutować szczegóły i określić idealny program szkoleniowy dla Twojego przedsiębiorstwa.

referencja 3

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Piekary Śląskie

Czy choć raz znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś wymagał natychmiastowej pomocy medycznej? Czy wiedziałeś, jakie działania podjąć? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Piekary Śląskich może być ważnym czynnikiem w takich wypadkach, dając Ci pewność siebie i zdolności potrzebne do udzielenia efektywnej pomocy w kryzysowych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Piekary Śląskich to projekt edukacyjny, który uczy podstawowych technik udzielania natychmiastowej pomocy osobom w kryzysowych przypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ może to wpłynąć na długotrwałe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Piekary Śląskich nie tylko dostarcza praktycznych umiejętności, ale także wspiera w budowaniu wiary w siebie w sytuacjach stresowych. Gdy będziesz rozumiał, jak reagować w nagłych przypadkach, będziesz bardziej pewny swoich działań i będziesz mógł efektywnie pomóc osobom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Piekary Śląskie

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z najważniejszych aspektów w każdym miejscu pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej w Piekary Śląskich jest {bardzo|niezwykle|szczególnie znacząca. Dlatego też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Piekary Śląskich jest nieodzownym elementem w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Piekary Śląskich ma na celu wyposażenie personelu w wymagane kompetencje, które zapewnią skuteczną interwencję w przypadku medycznych lub innych okoliczności wymagających pilnej interwencji. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurowcu, na linii przemysłowej czy na zewnątrz, posiadanie umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej jest istotne dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa {Twoich pracowników. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Piekary Śląskich będziesz się uczył różnych aspektów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • opatrywanie ran
 • postępowanie w przypadku zawału czy zatrucia
 • reanimacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków

Zostaniesz również poznawał zasady użytkowania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz techniki stabilizacji złamań i urazów.

Kompetencje i umiejętności zdobyte podczas kursu w Piekary Śląskich pozwolą Ci na szybką, sprawną i odpowiedzialną reakcję w nagłych zdarzeniach. Będziesz w stanie udzielić szybkiej interwencji przed przyjazdem służb medycznych, co może znacząco zwiększyć możliwości przeżycia i zminimalizować możliwe powikłania.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Piekary Śląskich nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także przyczynia się do budowania świadomości i odpowiedzialności wśród zatrudnionych. Pracownicy, którzy mają zdolności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i przekonani do działania w trudnych sytuacjach . To także tworzy więź i zaufanie pomiędzy współpracownikami, wzmacniając atmosferę współpracy i pomocy.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku albo nagłego zdarzenia medycznego w Twojej firmie. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i pracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Piekary Śląskich już teraz. Opanuj główne technik udzielania pomocy i ucz się postępowania w nagłych zdarzeniach. Twoje bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 40 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.