Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Jastrzębie-Zdrój

Nasza firma dostarcza wszechstronne szkolenia, które pomagają pracownikom uzyskać niezbędną umiejętności dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Czemu szkolenia BHP są istotne? Odpowiedź jest prosta - bezpieczne i zdrowe środowisko pracy mają istotne znaczenie dla wszelkich osób pracujących i pracodawców. Szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju pozwalają zrozumieć i zapobiegać potencjalnym ryzykom, minimalizować ryzyko wypadków i zawodowych schorzeń oraz dbać o dobre samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju są przeprowadzone przez profesjonalnych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładamy na zaangażowane metody kształcenia, które zaangażują osób uczestniczących i dadzą możliwość im lepiej zrozumieć doświadczenie. Nasze kursy są dopasowane do charakterystyki wielu branż i form działalności, żeby odpowiednio ująć specyficzne niebezpieczeństwa występujące w miejscu pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Jastrzębiu-Zdroju i podjęcia działań w celu bezpiecznej i zdrowej pracy. W z dbałością o Państwa zdrowie i efektywność, razem możemy zbudować środowisko pracy pozbawione zagrożeń i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Jastrzębie-Zdrój

Zagwarantowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla nas kluczowe. Z tego powodu proponujemy specjalne szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju, które pomagają pracownikom nabyć kwalifikacje wymagane do unikania możliwych niebezpieczeństw w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju są dopasowane do charakterystyki rozmaitych sektorów i form działalności, zapewniając pracownikom z Jastrzębia-Zdroju istotne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Jastrzębiu-Zdroju

Czas trwania szkolenia BHP zależy od jego zakresu i jest dopasowany do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa lub profesji. Staramy się, aby szkolenie w Jastrzębiu-Zdroju było w możliwie największym stopniu wydajne i tym samym nie zabierało za dużo czasu pracy pracownikom. Zazwyczaj nasze kursy trwają od kilku godzin do dwóch dni. Takim sposobem pracownicy mogą skupić się na pozyskaniu praktycznej wiedzy bez większego uszkodzenia planu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy regularnie odświeżali swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracyw Jastrzębiu-Zdroju. Zgodniez przepisami, szkolenia BHP powinny być powtarzane co najmniej raz na trzy lata na posadach robotniczych, w przypadku prac wyjątkowo niebezpiecznych powtarzalność co rok. Nieco inaczej prezentuje się to na posadach kierowniczych, bowiem szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych prowadzi się co pięć lat. Pracownicy administracyjno- biurowi tego typu szkolenie BHP w Jastrzębiu-Zdroju przechodzą co sześć lat. Systematyczne powtarzanie umożliwia na aktualizację kompetencji pracowników, zaznajomienie ich z aktualnymi regulacjami i procesami oraz odświeżenie ważnych zagadnień odnoszących się do bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Jastrzębiu-Zdroju?

Szkolenie BHP posiada istotne znaczenie dla pracodawców i pracowników, gdyż dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy. Otrzymanie dyplomu ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP w Jastrzębiu-Zdroju jest potwierdzeniem, że pracownik posiada podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Dyplom ten obowiązuje przez konkretny czas, przeważnie trzy lata, a potem wymagane jest ponowienie szkolenia w Jastrzębiu-Zdroju.

Troszczenie się o regularne powtarzanie szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju umożliwia na racjonalne podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy i zmniejszenie zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy nabywają pewność, że posiadają nową teorię i są świadomi najnowszych standardów i przepisów odnoszących się do BHP w Jastrzębiu-Zdroju.

Zachęcamy wszystkich pracowników do udziału w naszych szkoleniach BHP w Jastrzębiu-Zdroju oraz dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wspólnie zdolni jesteśmy stworzyć środowisko pracy w Jastrzębiu-Zdroju, w którym każdy pracownik może czuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Jastrzębiu-Zdroju

Podczas naszych szkoleń BHP w Jastrzębiu-Zdroju analizujemy wiele kluczowych zagadnień, w tym:
 • Bezpieczeństwo osobiste: opowiemy o poprawnym zastosowaniu środków ochrony osobistej, na przykład okulary ochronne, rękawice, kaski i odzież robocza.
 • Bezpieczne użytkowanie z urządzeń i narzędzi: omawiamy zasady bezpiecznego obsługiwania urządzeń i narzędzi, żeby uniknąć wypadkom i kontuzjom.
 • Ewakuacja: uczymy w jaki sposób zachować się podczas ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego, jakie działania należy wykonać i metody przemieszczania się po miejscu pracy.
 • Ergonomia: instruujemy pracowników, jak dopasować swoje miejsce pracy, aby uniknąć obrażeń pochodzących z nieodpowiedniej postawie ciała i powtarzających się ruchów.
 • Pierwsza pomoc: uczymy podstawowych reguł udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i nagłych sytuacji medycznych.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: analizujemy zasady ochrony przeciwpożarowej, podkreślamy, jak działać w przypadku pożaru i jakie metody bezpieczeństwa trzeba podjąć.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy: analizujemy główne zasady pracy z zachowaniem bezpieczeństwa, skupiając uwagę na identyfikację i ocenę zagrożeń i techniki minimalizacji ryzyka.

Dbamy o to, by nasze szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju były nie tylko edukacyjne, ale również interesujące i angażujące. Staramy się dostarczyć użyteczne przykłady, studia sytuacji i interaktywne zadania, tak żeby uczestnicy szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju mogli efektywniej zrozumieć i wykorzystać osiągniętą wiedzę i umiejętności w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Jastrzębie-Zdrój

Szkolenie wstępne BHP jest to proces edukacyjny, który ma na celu wprowadzenie zatrudnionych z podstawowymi zasadami i procedurami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie tego kursu pracownicy zdobywają umiejętności na temat identyfikacji i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, przestrzegania zasad a także korzystanie z odpowiednich środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Jastrzębiu-Zdroju ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich własne role i odpowiedzialność w ramach bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Jastrzębiu-Zdroju jest obowiązujące dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Powinno zostać zorganizowane przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych. Wypada zapamiętać, że szkolenie wstępne BHP w Jastrzębiu-Zdroju jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej branży czy zawodzie pracownik zamierza pracować, zobowiązany jest on ukończyć szkolenie wstępne BHP w Jastrzębiu-Zdroju.

Szkolenie okresowe BHP Jastrzębie-Zdrój

Istotne jest, żeby zapamiętać, iż okresowe szkolenie BHP w Jastrzębiu-Zdroju jest wymagane dla wszystkich osób pracujących, niezależnie od branży lub tytułu zawodowego. Poprzez systematyczne odświeżanie swojej wiedzy, możemy skutecznie zmniejszyć ryzyko wypadków i chorób zawodowych. W trakcie szkolenia okresowego BHP w Jastrzębiu-Zdroju będziesz mieć szansę przypomnieć sobie główne zasady i procedury, jak również dowiedzieć się o najnowszych normach oraz przepisach stosowanych w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w Jastrzębiu-Zdroju w Twoim miejscu pracy.

Pamiętaj, iż szkolenie okresowe BHP w Jastrzębiu-Zdroju to nie jedynie obowiązek prawny, ale co najważniejsze inwestycja w Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Każde umiejętność i wiedza, którą otrzymasz w czasie kursu, będzie miała rzeczywisty wpływ na Twój dzienny komfort pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

W razie wszelkich pytań, zawsze jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Dajemy Tobie gwarancję, że po ukończeniu okresowego szkolenia BHP w Jastrzębiu-Zdroju będziesz lepiej przygotowany/a do radzenia sobie z możliwymi ryzykami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Jastrzębie-Zdrój

Szkolenia BHP dla pracodawców mają na celu dostarczenie Tobie potrzebnych zasobów i instrukcji, które umożliwią Tobie skutecznie zarządzać aspektami BHP w Jastrzębiu-Zdroju w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka głównych tematów, które mogą będą poruszane podczas szkolenia:

 • Zarządzanie ryzykiem: Przeanalizujemy metodologię oceny ryzyka zawodowego i pokażemy Ci pomocne narzędzia, które ułatwią Ci zidentyfikować i obniżać ryzyka w miejscu pracy. Poznasz również, jak skutecznie planować i realizować działania zapobiegawcze.
 • Organizacja szkoleń BHP: Przybliżymy Tobie zasady organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym ustalanie programów szkoleniowych, wybór właściwych trenerów oraz monitorowanie i ewaluację szkoleń. Będziemy również omawiać istotne elementy prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznanie i sprawne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Jastrzębiu-Zdroju umożliwią Tobie poszerzenie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonania tych wymagań.
 • Zadania pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Tobie z podstawowymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym przygotowaniem i wdrożeniem oceny ryzyka zawodowego, przygotowaniem planu działań BHP oraz umożliwieniem należytych środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Prawne ramy BHP: Omówimy obowiązujące przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Będziemy analizować wymagania ustawowe, standardy i normy, ale także zadania wynikające z przepisów branżowych.

Jeśli masz jakieś pytania czy potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Chcemy Cię wesprzeć w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Jastrzębie-Zdrój

Zapraszamy do skorzystania z naszych kompetentych szkoleń przeciwpożarowych (PPOŻ) w Jastrzębiu-Zdroju. Nasza instytucja ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dlatego możemy przekazać wysoką jakość i efektywność naszych szkoleń w Jastrzębiu-Zdroju.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Jastrzębiu-Zdroju?

 1. Doświadczenie i wiedza: Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie ppoż w Jastrzębiu-Zdroju. Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla rozmaitych specjalizacji i sektorów, co umożliwia nam dobrać tematykę kursów do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
 2. Aktualne przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Jastrzębiu-Zdroju są oparte na obowiązujących przepisach, regulacjach oraz standardach bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki czemu możemy zagwarantować, że Twoja firma będzie realizować wymagania prawa oraz dbać o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Osobiste podejście: Rozumiemy, że każda firma posiada swoje indywidualne potrzeby i wymagania. Dzięki czemu nasze szkolenia są przystosowane do charakteru i działalności Twojej firmy. Przykładamy dużą wagę do praktycznych elementów szkolenia, aby uczestnicy mogli osiągnąć praktyczne umiejętności i wiedzę.
 4. Praktyczne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń PPOŻ w Jastrzębiu-Zdroju oferujemy przydatne symulacje i ćwiczenia, które umożliwiają na zaznajomienie się z różnymi sytuacjami pożarowymi i zastosowanie odpowiednich środków gaśniczych. To zapewnia uczestnikom pewność siebie i zdolności efektywnego pomagania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po przeprowadzeniu szkolenia każdy uczestnik dostaje certyfikat potwierdzający otrzymaną wiedzę i praktykę. Dodatkowo, dajemy również dokumentację szkoleniową, która może być użyta do celów kontrolnych i raportowych.

Zatroszcz się o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i pracowników. Skorzystaj z naszych specjalnych szkoleń przeciwpożarowych w Jastrzębiu-Zdroju. Skontaktuj się z naszą firmą już dzisiaj, by omówić szczegóły i ustalić doskonały program szkoleniowy dla Twojej firmy.

referencja 3referencja 2

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Jastrzębie-Zdrój

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej? Czy wiedziałeś, jakie działania podjąć? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Jastrzębiu-Zdroju może być kluczowym elementem w takich wypadkach, zapewniając Tobie zaufanie do siebie i umiejętności konieczne do udzielenia efektywnej pomocy w kryzysowych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Jastrzębiu-Zdroju to projekt edukacyjny, który uczy podstawowych metod udzielania pilnej pomocy osobom w kryzysowych przypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to niezwykle ważne, bowiem może to wpłynąć na długoterminowe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Jastrzębiu-Zdroju nie tylko dostarcza użytecznych umiejętności, ale również pomaga w kształtowaniu zaufania do siebie w okolicznościach napiętych. Kiedy będziesz rozumiał, jak działać w kryzysowych przypadkach, będziesz bardziej pewny swoich działań i będziesz mógł sprawnie pomóc ludziom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Jastrzębie-Zdrój

Bezpieczeństwo personelu jest jednym z najważniejszych elementów w wszelkim środowisku pracy. W sytuacjach nagłych, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w Jastrzębiu-Zdroju jest {bardzo|niezwykle|szczególnie ważna. Dlatego też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Jastrzębiu-Zdroju jest niezbędnym elementem w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Jastrzębiu-Zdroju ma na celu przygotowanie personelu w niezbędne kompetencje, które umożliwią efektywną interwencję w przypadku wypadków, niespodziewanych zdarzeń lub innych sytuacji wymagających pilnej interwencji. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurowcu, na linii produkcyjnej czy w terenie, posiadanie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej jest ważne dla Twojego dobrobytu oraz bezpieczeństwa {Twoich pracowników. Podczas kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Jastrzębiu-Zdroju będziesz się uczył różnych elementów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • reanimacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków
 • opatrywanie ran
 • postępowanie w przypadku udaru czy zatrucia

Zostaniesz również poznawał metody używania defibrylatora AED oraz metody stabilizacji złamań i obrażeń.

Kompetencje i zdolności uzyskane podczas szkolenia w Jastrzębiu-Zdroju pozwolą Ci na natychmiastową, skuteczną i odpowiedzialną reakcję w nagłych zdarzeniach. Będziesz w stanie udzielić szybkiej pomocy przed przyjazdem służb medycznych, co może znacząco zwiększyć możliwości przeżycia i zmniejszyć możliwe skutki.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Jastrzębiu-Zdroju nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale również przyczynia się do zwiększenia świadomości i zaangażowania wśród personelu. Pracownicy, którzy posiadają zdolności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i chętni do działania w trudnych sytuacjach . To również buduje więź i zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając atmosferę współpracy i wsparcia.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku albo poważnej sytuacji medycznej w Twojej firmie. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Jastrzębiu-Zdroju już dzisiaj. Opanuj główne technik udzielania pomocy i ucz się działania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz. To najszybsza i najlepsza forma kontaktu z Donetą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 9 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.