Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Mikołów

Nasza firma dostarcza wszechstronne kursy, które pomagają pracownikom zdobyć potrzebną wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dlaczego szkolenia BHP są ważne? Odpowiedź jest jasna - bezpieczne i zdrowe środowisko pracy mają ważne znaczenie dla każdego osób pracujących i pracodawców. Szkolenia BHP w Mikołowie dają możliwość zrozumieć i zapobiegać ewentualnym zagrożeniom, zminimalizować ryzyko wypadków i zawodowych schorzeń oraz troszczyć się o dobre samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Mikołowie są przeprowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy posiadają duże doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy na interaktywne metody kształcenia, które zaangażują osób uczestniczących i dadzą możliwość im skuteczniej nabyć doświadczenie. Nasze kursy są dostosowane do specyfiki różnych sektorów i sposobów prowadzenia działalności, aby odpowiednio ująć specyficzne zagrożenia występujące w miejscu pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Mikołowie i podjęcia aktywności w kierunku bezpiecznej i zdrowej pracy. W trosce o Państwa dobrostan i produktywność, razem możemy zbudować miejsce pracy pozbawione niebezpieczeństw i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Mikołów

Gwarancja bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy najważniejsze. Z tego powodu zapewniamy wyjątkowe szkolenia BHP w Mikołowie, które umożliwiają pracownikom zyskać wiedzę potrzebne do zapobiegania potencjalnych ryzyk w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Mikołowie są dopasowane do specyiki różnych sektorów i form działalności, dostarczając pracownikom z Mikołowa istotne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Mikołowie

Długość szkolenia BHP jest zależny od jego zakresu i jest dostosowywany do charakterystyki określonego biznesu lub zawodu. Staramy się, aby szkolenie w Mikołowie było w możliwie największym stopniu efektywne i jednocześnie nie zajmowało za dużo czasu pracownikom. Najczęściej nasze szkolenia zajmują od paru godzin do dwóch dni. Takim sposobem pracownicy mogą skoncentrować się na nabywaniu istotnej wiedzy bez większego przerwania planu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Mikołowie?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy systematycznie odświeżali swoją wiedzę i zdolności z zakresu BHPw Mikołowie. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP powinny być odnawiane minimum raz co trzy lata na pracach robotniczych, podczas prac wyjątkowo niebezpiecznych regularność raz na rok. Różnie wygląda to na stanowiskach kierowniczych, bowiem szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych przeprowadza się co pięć lat. Pracownicy administracyjno- biurowi tego typu szkolenie BHP w Mikołowie mają co sześć lat. Systematyczne odświeżanie pozwala na aktualizację kompetencji pracowników, zapoznanie ich z aktualnymi regulacjami i procedurami oraz przypomnienie ważnych zagadnień odnoszących się do bezpieczeństwa w Mikołowie.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Mikołowie?

Szkolenie BHP ma istotne znaczenie dla pracowników i pracodawców, ponieważ dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Uzyskanie zaświadczenia zakończenia szkolenia z zakresu BHP w Mikołowie jest potwierdzeniem, że pracownik posiada podstawową wiedzę i umiejętności wymagane aby zapewnić bezpiecznych warunków pracy. Certyfikat ten jest aktualny przez ustalony okres czasu, przeważnie 3 lata, po czym wymagane jest ponowienie kursu w Mikołowie.

Troszczenie się o regularne przypomnienie szkolenia BHP w Mikołowie umożliwia na rozsądne przystąpienie do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizację zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy zyskują przekonanie, że posiadają najnowszą wiedzę i są świadomi najnowszych standardów i przepisów dotyczących BHP w Mikołowie.

Zapraszamy Każdego z pracowników do wzięcia udziału w naszych szkoleniach BHP w Mikołowie oraz dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Razem potrafimy tworzyć środowisko pracy w Mikołowie, gdzie każdy pracownik potrafi poczuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Mikołowie

Podczas naszych szkoleń BHP w Mikołowie opisujemy wiele ważnych tematów, włączając:
 • Bezpieczeństwo osobiste: informujemy o odpowiednim zastosowaniu środków ochrony osobistej, na przykład rękawice, odzież robocza, okulary ochronne i kaski.
 • Bezpieczne użytkowanie z maszyn i narzędzi: analizujemy metody bezpiecznego obsługiwania urządzeń i narzędzi, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
 • Ewakuacja: pokazujemy w jaki sposób zachować się podczas ogłoszenia ewakuacji, jakie działania trzeba wykonać i sposoby poruszania się na terenie zakładu pracy.
 • Komfort pracy: uczymy pracowników, jak dopasować swoje stanowisko pracy, żeby zapobiec obrażeń wynikających z powodu nieodpowiedniej postawie ciała i powtarzających się ruchów.
 • Ochrona przeciwpożarowa: analizujemy zasady ochrony przeciwpożarowej, wskazujemy, jak najlepiej działać w przypadku pożaru a także które metody bezpieczeństwa powinno się wprowadzić w życie.
 • Pierwsza pomoc: nauczamy podstawowych reguł udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków i niespodziewanych sytuacji medycznych.
 • Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy: opisujemy główne zasady bezpiecznej pracy, kierując uwagę na identyfikację i ocenę ryzyka i metody zmniejszenia ryzyka.

Dbamy o to, aby nasze szkolenia BHP w Mikołowie były nie tylko wyłącznie informatywne, ale także interesujące i angażujące. Staramy się dostarczyć użyteczne przykłady, studia przypadków i interaktywne zadania, tak żeby uczestniczący w szkoleniu BHP w Mikołowie mogli efektywniej zrozumieć i wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Mikołów

Szkolenie wstępne BHP jest to proces edukacyjny, który ma na celu wprowadzenie osób pracujących z ważnymi zasadami i procedurami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Mikołowie. W czasie tego kursu pracownicy zdobywają kompetencje na temat poznania i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, stosowania przepisów oraz użytkowania z właściwych środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Mikołowie ma na celu uświadomienie pracowników, jakie są ich własne role i odpowiedzialność w ramach bezpiecznego wykonywania prac zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Mikołowie jest obowiązujące dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Musiałoby zostać zorganizowane przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. Wypada mieć na uwadze, iż szkolenie wstępne BHP w Mikołowie jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej branży czy zawodzie osoba pracująca będzie pracować, zobowiązany jest on zrealizować szkolenie wstępne BHP w Mikołowie.

Szkolenie okresowe BHP Mikołów

Istotne jest, by mieć na uwadze, iż szkolenie okresowe BHP w Mikołowie jest niezbędne dla wszystkich osób pracujących, niezależnie od dziedziny bądź stanowiska. Przez systematyczne odświeżanie swoich umiejętności, jesteśmy w stanie efektywnie zminimalizować ryzyko chorób zawodowych lub wypadków. Podczas okresowego szkolenia BHP w Mikołowie będziesz mieć szansę przypomnieć sobie podstawowe zasady i procedury, oraz posiąść wiedzę o najnowszych normach oraz przepisach obowiązujących w sferze BHP w Mikołowie w Twoim miejscu pracy.

Miej na uwadze, iż szkolenie okresowe BHP w Mikołowie to nie jedynie wymóg prawny, ale co najważniejsze inwestycja w Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Każda wiedza i umiejętność, którą uzyskasz w czasie szkolenia, będzie miała rzeczywisty na Twój codzienny komfort wykonywania pracy w Mikołowie.

Jeżeli masz wszelkich wątpliwości, zawsze jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Dajemy Tobie gwarancję, że po ukończeniu okresowego szkolenia BHP w Mikołowie będziesz lepiej przygotowany/a do radzenia sobie z ewentualnymi ryzykami w środowisku pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Mikołów

Kursy BHP dla pracodawców mają na celu przekazanie Tobie koniecznych zasobów i wytycznych, które pozwolą Ci efektywnie kierować aspektami BHP w Mikołowie w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych tematów, które mogą będą poruszane podczas szkolenia:

 • Zarządzanie ryzykiem: przedstawimy metodologię oceny ryzyka zawodowego i przedstawimy Tobie wartościowe narzędzia, które pomogą Ci poznać i zmniejszać zagrożenia w środowisku pracy. Poznasz również, jak sprawnie planować i realizować działania zapobiegawcze.
 • Prawne ramy BHP: Przedstawimy aktualne przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Będziemy analizować wymagania prawne, normy i standardy, oraz obowiązki wynikające z przepisów branżowych.
 • Zadania pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Cię z podstawowymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym stworzeniem i wdrożeniem oceny ryzyka zawodowego, tworzeniem planu działań BHP oraz zapewnieniem właściwych środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Organizacja szkoleń BHP: Wytłumaczymy Tobie zasady organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym tworzenie programów szkoleniowych, dobór idealnych trenerów oraz śledzenie i ewaluację szkoleń. Będziemy również omawiać praktyczne aspekty prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrozumienie i pozytywne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma duże znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Mikołowie zapewniają Tobie poszerzenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do osiągnięcia tych wymagań.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, by Ci pomóc. Pragniemy Ci pomóc w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Mikołów

Zapraszamy do skorzystania z naszych specjalistycznych szkoleń przeciwpożarowych (PPOŻ) w Mikołowie. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zatem jesteśmy w stanie zagwarantować znakomitą jakość i efektywność naszych szkoleń w Mikołowie.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Mikołowie?

 1. Praktyka i wiedza: Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie ppoż w Mikołowie. Mamy bogate kompetencje w przeprowadzaniu szkoleń dla rozmaitych specjalizacji i sektorów, co daje nam dostosować tematykę kursów do konkretnych potrzeb Twojej firmy.
 2. Obowiązujące przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Mikołowie są oparte na aktualnych przepisach, regulacjach oraz standardach ochrony przeciwpożarowej. Dzięki czemu możemy zagwarantować, że Twoje przedsiębiorstwo będzie realizować wymagania prawa oraz troszczyć się o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Osobiste podejście: Zdajemy sobie sprawę, że każda firma posiada swoje niepowtarzalne wymagania i potrzeby. W ten sposób nasze szkolenia są przystosowane do charakteru i działalności Twojego przedsiębiorstwa. Przywiązujemy ogromną wagę do praktycznych elementów szkolenia, aby uczestnicy mogli uzyskać konkretne kompetencji i doświadczenie.
 4. Praktyczne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń przeciwpożarowych w Mikołowie udzielamy użyteczne symulacje i ćwiczenia, które umożliwiają na zaznajomienie się z wieloma sytuacjami pożarowymi i zastosowanie odpowiednich środków gaśniczych. To daje uczestnikom wiarę w i zdolności skutecznego działania w wypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik zdobywa certyfikat potwierdzający uzyskaną kwalifikacje i umiejętności. Dodatkowo, zapewniamy również dokumentację szkoleniową, która może być zastosowana do celów audytowych i sprawozdawczych.

Zatroszcz się o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i pracowników. Skorzystaj z naszych profesjonalnych szkoleń przeciwpożarowych w Mikołowie. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby omówić szczegóły i zaplanować optymalny program szkoleniowy dla Twojego przedsiębiorstwa.

referencja 1

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Mikołów

Czy choć raz znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś wymagał natychmiastowej pomocy medycznej? Czy wiedziałeś, jakie działania podjąć? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Mikołowie może być podstawowym czynnikiem w takich wypadkach, dając Ci pewność siebie i sprawności potrzebne do udzielenia skutecznej pomocy w kryzysowych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Mikołowie to kurs, który uczy kluczowych technik udzielania natychmiastowej pomocy osobom w pilnych wypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to bardzo ważne, gdyż może to wpłynąć na długotrwałe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Mikołowie nie tylko dostarcza praktycznych kompetencji, ale także pomaga w kształtowaniu zaufania do siebie w wypadkach napiętych. Kiedy będziesz wiedział, jak postępować w nagłych wypadkach, będziesz bardziej pewny swoich działań i będziesz mógł sprawnie pomóc ludziom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Mikołów

Bezpieczeństwo personelu jest jednym z istotnych elementów w wszelkim środowisku pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej w Mikołowie jest {bardzo|niezwykle|szczególnie istotna. Zatem też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Mikołowie jest nieodzownym elementem w każdej firmie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Mikołowie ma na celu przygotowanie personelu w niezbędne kompetencje, które zapewnią skuteczną interwencję w przypadku wypadków, niespodziewanych zdarzeń lub innych okoliczności wymagających szybkiej pomocy. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurze, na linii produkcyjnej czy w terenie, posiadanie umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej jest istotne dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa {Twoich pracowników. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Mikołowie będziesz się uczył różnych elementów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • tamowanie krwotoków
 • opatrywanie ran
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • postępowanie w przypadku zawału czy ekspozycji na toksyny

Zostaniesz również poznawał zasady użytkowania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz metody immobilizacji złamań i urazów.

Wiedza i zdolności nabyte podczas szkolenia w Mikołowie pozwolą Ci na szybką, skuteczną i świadomą reakcję w nagłych zdarzeniach. Będziesz w stanie udzielić szybkiej pomocy przed przyjazdem ratowników medycznych, co może znacząco zwiększyć możliwości przeżycia i zminimalizować możliwe powikłania.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Mikołowie nie tylko poprawia poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale również przyczynia się do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności wśród personelu. Pracownicy, którzy mają zdolności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i gotowi do działania w awaryjnych sytuacjach . To również tworzy więź i zaufanie pomiędzy współpracownikami, podkreślając atmosferę współpracy i pomocy.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku czy poważnej sytuacji medycznej w Twoim miejscu pracy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i pracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Mikołowie już teraz. Opanuj podstawowe technik ratowania życia i ucz się postępowania w kryzysowych zdarzeniach. Twoje bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 42 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.