Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Rydułtowy

Nasza firma proponuje wszechstronne kursy, które umożliwiają pracownikom uzyskać niezbędną umiejętności odnoszącą się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Dlaczego zajęcia BHP są ważne? Odpowiedź jest oczywista - bezpieczne i zdrowe warunki pracy mają kluczowe znaczenie dla każdego osób pracujących i pracodawców. Szkolenia BHP w Rydułtowach umożliwiają zrozumieć i zapobiegać możliwym niebezpieczeństwom, zmniejszać ryzyko wypadków i chorób zawodowych oraz dbać o właściwe samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Rydułtowach są prowadzone przez profesjonalnych ekspertów, którzy posiadają znaczne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skupiamy się na interaktywne sposoby kształcenia, które zaangażują uczestników i umożliwiają im lepiej przyswoić doświadczenie. Nasze szkolenia są dostosowane do specyfiki wielu branż i rodzajów działalności, tak aby poprawnie zawrzeć charakterystyczne zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Rydułtowach i podjęcia aktywności w kierunku bezpiecznej i zdrowej pracy. W trosce o Państwa dobrostan i produktywność, wspólnie możemy stworzyć środowisko pracy pozbawione zagrożeń i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Rydułtowy

Gwarancja bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy najważniejsze. Z tego powodu oferujemy wyjątkowe szkolenia BHP w Rydułtowach, które pomagają pracownikom zdobyć kompetencje przydatne do zapobiegania potencjalnych ryzyk w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Rydułtowach są dopasowane do specyiki wielu sektorów i form działalności, zapewniając pracownikom z Rydułtów niezbędne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Rydułtowach

Długość szkolenia BHP zależy od jego zakresu i jest modyfikowany do charakterystyki danej firmy lub zawodu. Dołożymy wszelkich starań, aby szkolenie w Rydułtowach było w możliwie największym stopniu produktywne i tym samym nie pochłaniało zbyt dużo czasu pracy pracownikom. Przeważnie nasze kursy zajmują od paru godzin do dwóch dni. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na zdobywaniu praktycznej wiedzy bez dużego przerwania planu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Rydułtowach?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy regularnie aktualizowali swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracyw Rydułtowach. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP muszą być odnawiane minimum raz co trzy lata na pracach robotniczych, przy prac wyjątkowo niebezpiecznych regularność raz na rok. Inaczej prezentuje się to na posadach wyższych, gdyż szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych realizuje się co 5 lat. Pracownicy administracyjno- biurowi takie szkolenie BHP w Rydułtowach mają co sześć lat. Systematyczne odświeżanie umożliwia na odnowienie wiedzy pracowników, zapoznanie ich z nowymi regulacjami i procesami oraz odświeżenie ważnych zagadnień związanych z bezpieczeństwa w Rydułtowach.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Rydułtowach?

Szkolenie BHP ma ważne znaczenie dla pracowników i pracodawców, ponieważ odnosi się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP w Rydułtowach jest potwierdzeniem, że pracownik posiada podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne aby zapewnić bezpiecznych warunków pracy. Dyplom ten obowiązuje przez ustalony okres, przeważnie 3 lata, po czym konieczne jest odświeżenie kursu w Rydułtowach.

Troszczenie się o cykliczne odświeżanie szkolenia BHP w Rydułtowach pozwala na świadome przystąpienie do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizację zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy zdobywają pewność, że posiadają najnowszą wiedzę i są świadomi najnowszych standardów i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w Rydułtowach.

Zachęcamy wszystkich pracowników do wzięcia udziału w naszych szkoleniach BHP w Rydułtowach a także troszczenia się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Razem możemy stworzyć miejsce pracy w Rydułtowach, w którym każdy pracownik może poczuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Rydułtowach

W czasie naszych szkoleń BHP w Rydułtowach analizujemy wiele ważnych zagadnień, w tym:
 • Ochrona osobista: informujemy o właściwym zastosowaniu środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne, kaski i odzież robocza.
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń i narzędzi: omawiamy zasady bezpiecznego obsługiwania urządzeń i narzędzi, żeby uniknąć wypadkom i obrażeniom.
 • Ewakuacja: omawiamy w jaki sposób reagować podczas ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego, które czynność trzeba wykonać i sposoby przemieszczania się na terenie zakładu pracy.
 • Ergonomia: nauczamy pracowników, jak dostosować swoje stanowisko pracy, by uniknąć urazów pochodzących z niewłaściwej postawie ciała i powtarzających się ruchów.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy: opisujemy ogólne normy pracy z zachowaniem bezpieczeństwa, zwracając uwagę na identyfikację i ocenę zagrożeń oraz sposoby zmniejszenia ryzyka.
 • Ochrona przeciwpożarowa: opisujemy zasady bezpieczeństwa pożarowego, podkreślamy, w jaki sposób działać w przypadku pożaru i jakie środki bezpieczeństwa trzeba podjąć.
 • Pierwsza pomoc: uczymy kluczowych zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków i nieprzewidzianych sytuacji medycznych.
 • Troszczymy się o to, by nasze szkolenia BHP w Rydułtowach były nie tylko pouczające, lecz również interesujące i pobudzające zainteresowanie. Dołożymy wszelkich starań by dostarczyć użyteczne przykłady, studia sytuacji i interaktywne zadania, po to aby uczestnicy szkolenia BHP w Rydułtowach potrafili skuteczniej zrozumieć i zastosować osiągniętą wiedzę i doświadczenia w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Rydułtowy

Szkolenie wstępne BHP jest to proces edukacyjny, jaki ma na celu wprowadzenie zatrudnionych z podstawowymi zasadami i procedurami związanymi z BHP w Rydułtowach. W trakcie tego szkolenia pracownicy osiągają umiejętności na temat poznania i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, stosowania regulaminów oraz użytkowania z odpowiednich środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Rydułtowach ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich własne role i odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego realizowania obowiązków zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Rydułtowach jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Musiałoby być zrealizowane przed rozpoczęciem wykonywania prac zawodowych. Warto zapamiętać, że szkolenie wstępne BHP w Rydułtowach jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej branży lub profesji osoba pracująca planuje pracować, powinien on przejść szkolenie wstępne BHP w Rydułtowach.

Szkolenie okresowe BHP Rydułtowy

Istotne jest, żeby mieć na uwadze, iż szkolenie okresowe BHP w Rydułtowach jest potrzebne dla wszystkich pracowników, niezależnie od specjalizacji lub stanowiska. Poprzez systematyczne odświeżanie swoich umiejętności, jesteśmy w stanie efektywnie zmniejszyć ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Podczas okresowego szkolenia BHP w Rydułtowach będziesz mógł mieć okazję przypomnieć sobie podstawowe procedury oraz zasady, jak również posiąść wiedzę o najświeższych przepisach i normach stosowanych w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w Rydułtowach w Twoim miejscu pracy.

Nie zapomnij, że okresowe szkolenie BHP w Rydułtowach to nie tylko wymóg prawny, lecz najważniejsze inwestycja w Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Każda wiedza i umiejętność, którą przyswoisz w trakcie kursu, będzie miała realny wpływ na Twój codzienny komfort wykonywania pracy w Rydułtowach.

W razie jakichkolwiek pytań, zawsze jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Dajemy Ci gwarancję, iż po ukończeniu okresowego szkolenia BHP w Rydułtowach będziesz odpowiednio przygotowany/a do radzenia sobie z ewentualnymi niebezpieczeństwami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Rydułtowy

Szkolenia BHP dla pracodawców mają na celu dostarczenie Ci koniecznych umiejętności i instrukcji, które umożliwią Tobie skutecznie kierować aspektami BHP w Rydułtowach w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych tematów, które mogą będą poruszane podczas kursu:

 • Zarządzanie ryzykiem: Omówimy metodologię oceny ryzyka zawodowego i pokażemy Ci pomocne narzędzia, które pomogą Tobie rozpoznać i zmniejszać ryzyka w miejscu pracy. Dowiesz się również, jak sprawnie przygotowywać i podejmować działania zapobiegawcze.
 • Prawne ramy BHP: Przeanalizujemy obowiązujące przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Przeanalizujemy wymagania prawne, standardy i normy, ale także czynności wynikające z przepisów branżowych.
 • Zadania pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Tobie z podstawowymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym opracowaniem i wdrożeniem oceny ryzyka zawodowego, tworzeniem planu działań BHP oraz umożliwieniem należytych środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Organizacja szkoleń BHP: Wytłumaczymy Tobie zasady organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym ustalanie programów szkoleniowych, wybór odpowiednich trenerów oraz monitorowanie i weryfikację szkoleń. Zamierzamy również analizować funkcjonalne elementy przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznanie i sprawne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma duże znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Rydułtowach umożliwią Tobie poszerzenie wiedzy i kwalifikacji koniecznych do osiągnięcia tych wymagań.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania albo potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Chcemy Ci pomóc w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Rydułtowy

Zachęcamy do skorzystania z naszych specjalistycznych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) w Rydułtowach. Nasza instytucja ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zatem jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość i efektywność naszych szkoleń w Rydułtowach.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Rydułtowach?

 1. Doświadczenie i umiejętność: Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w Rydułtowach. Posiadamy duże umiejętność w realizowaniu szkoleń dla rozmaitych branż i wydziałów, co daje nam dobrać programy szkoleniowe do konkretnych potrzeb Twojej firmy.
 2. Obowiązujące przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Rydułtowach są oparte na aktualnych przepisach, normach oraz standardach PPOŻ. Dzięki czemu możemy zapewnić, że Twoja firma będzie spełniać wymagania prawa oraz troszczyć się o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda firma posiada swoje niepowtarzalne potrzeby i wymagania. Dzięki temu nasze szkolenia są przystosowane do działalności i charakteru Twojej firmy. Przykładamy ogromną wagę do przydatnych elementów szkolenia, by uczestnicy potrafili uzyskać konkretne umiejętności i wiedzę.
 4. Praktyczne zadania i symulacje: W ramach szkoleń przeciwpożarowych w Rydułtowach oferujemy praktyczne symulacje i ćwiczenia, które umożliwiają na zapoznanie się z wieloma sytuacjami pożarowymi i wykorzystanie odpowiednich środków gaśniczych. To zapewnia uczestnikom wiarę w i umiejętność efektywnego postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdobywa certyfikat potwierdzający nabytą kwalifikacje i praktykę. Dodatkowo, zapewniamy również dokumentację szkoleniową, która może być użyta do celów kontrolnych i sprawozdawczych.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i pracowników. Skorzystaj z naszych specjalnych szkoleń przeciwpożarowych w Rydułtowach. Skontaktuj się z naszą firmą już dzisiaj, by omówić szczegóły i określić optymalny program szkoleniowy dla Twojego przedsiębiorstwa.

referencja 3

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Rydułtowy

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś wymagał pilnej pomocy medycznej? Czy byłeś pewien, jakie działania podjąć? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Rydułtowach może być znaczącym elementem w takich wypadkach, Wiarę w siebie i umiejętności potrzebne do udzielenia efektywnej pomocy w nagłych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Rydułtowach to projekt edukacyjny, który uczy kluczowych technik udzielania pilnej pomocy osobom w pilnych przypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to niezmiernie istotne, bowiem może to wpłynąć na długotrwałe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Rydułtowach nie tylko daje praktycznych kompetencji, ale także wspiera w budowaniu wiary w siebie w sytuacjach stresowych. Kiedy będziesz rozumiał, jak postępować w kryzysowych wypadkach, będziesz spokojniejszy swoich działań i będziesz mógł efektywnie pomóc osobom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Rydułtowy

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z istotnych aspektów w każdym miejscu pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w Rydułtowach jest {bardzo|niezwykle|szczególnie ważna. Zatem też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Rydułtowach jest nieodzownym elementem w każdej firmie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rydułtowach ma na celu wyposażenie personelu w potrzebne umiejętności, które dają sprawną interwencję w przypadku wypadków, niespodziewanych zdarzeń lub innych okoliczności wymagających pilnej pomocy. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurowcu, na linii przemysłowej czy w terenie, posiadanie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy jest kluczowe dla Twojego dobrobytu oraz bezpieczeństwa {Twoich współpracowników. Podczas kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rydułtowach będziesz się uczył różnorodnych aspektów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • tamowanie krwotoków
 • postępowanie w przypadku zawału czy ekspozycji na toksyny
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • zaopatrywanie ran

Będziesz również poznawał metody korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz metody stabilizacji złamań i obrażeń.

Wiedza i umiejętności pozyskane podczas kursu w Rydułtowach pozwolą Ci na szybką, skuteczną i odpowiedzialną reakcję w nagłych zdarzeniach. Będziesz w stanie udzielić natychmiastowej pomocy przed przyjazdem ratowników medycznych, co może znacząco zwiększyć szanse przeżycia i zmniejszyć potencjalne skutki.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rydułtowach nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale również przyczynia się do budowania świadomości i odpowiedzialności wśród zatrudnionych. Pracownicy, którzy posiadają umiejętności udzielania natychmiastowej pomocy, stają się pewniejsi siebie i skłonni do działania w awaryjnych sytuacjach . To także tworzy więź i zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając atmosferę współpracy i wsparcia.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku czy poważnej sytuacji medycznej w Twojej firmie. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i pracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Rydułtowach już dzisiaj. Poznaj standardowe technik udzielania pomocy i ucz się postępowania w nagłych zdarzeniach. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 41 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.