Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Racibórz

Nasza firma dostarcza kompleksowe szkolenia, które umożliwiają pracownikom nabyć potrzebną umiejętności odnoszącą się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Dlaczego szkolenia BHP są kluczowe? Odpowiedź jest oczywista - bezpieczne i zdrowe warunki pracy mają kluczowe znaczenie dla każdego osób pracujących i pracodawców. Szkolenia BHP w Raciborzu umożliwiają pojąć i zapobiegać możliwym niebezpieczeństwom, minimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych oraz dbać o dobre samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Raciborzu są organizowane przez doświadczonych ekspertów, którzy mają znaczne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładamy na interaktywne techniki kształcenia, które przyciągają uczestników i umożliwiają im lepiej przyswoić umiejętności. Nasze kursy są dopasowane do specyfiki różnych branż i sposobów prowadzenia działalności, żeby odpowiednio uwzględnić konkretne zagrożenia występujące w miejscu pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Raciborzu i rozpoczęcia kroków w kierunku bezpiecznej i zdrowej pracy. W trosce o Państwa zdrowie i efektywność, razem możemy stworzyć środowisko pracy wolne od zagrożeń i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Racibórz

Gwarancja bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla naszej firmy kluczowe. Dlatego oferujemy specjalne szkolenia BHP w Raciborzu, które pomagają pracownikom zyskać umiejętności potrzebne do omijania ewentualnych ryzyk w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Raciborzu są dostosowane do specyiki różnych sektorów i sposobów prowadzenia działalności, dostarczając pracownikom z Raciborza istotne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Raciborzu

Długość szkolenia BHP jest zależny od jego zakresu i jest dopasowany do charakterystyki określonego biznesu lub zawodu. Staramy się, by szkolenie w Raciborzu było w możliwie największym stopniu funkcjonalne i jednocześnie nie zabierało zbyt dużo czasu pracownikom. Najczęściej nasze kursy trwają od paru godzin do dwóch dni. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na nabywaniu istotnej wiedzy bez większego zaburzenia harmonogramu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Raciborzu?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, by pracownicy regularnie odświeżali swoją wiedzę i umiejętności z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracyw Raciborzu. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP powinny być powtarzane przynajmniej raz na trzy lata na stanowiskach robotniczych, podczas prac wyjątkowo niebezpiecznych częstotliwość co rok. Nieco inaczej jest to na stanowiskach kierowniczych, ponieważ szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych prowadzi się co 5 lat. Pracownicy administracyjno- biurowi tego typu szkolenie BHP w Raciborzu przechodzą raz na sześć lat. Systematyczne powtarzanie pozwala na aktualizację kompetencji pracowników, zapoznanie ich z nowymi regulacjami i procesami oraz przypomnienie ważnych zagadnień odnoszących się do bezpieczeństwa w Raciborzu.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Raciborzu?

Szkolenie BHP ma istotne znaczenie dla pracodawców i pracowników, bowiem dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy. Otrzymanie dyplomu ukończenia szkolenia z obszaru BHP w Raciborzu jest potwierdzeniem, że osoba zatrudniona posiada podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Dyplom ten jest aktualny przez określony okres, najczęściej trzy lata, następnie konieczne jest odświeżenie szkolenia w Raciborzu.

Dbanie o regularne aktualizowanie szkolenia BHP w Raciborzu daje możliwość na świadome przystąpienie do bezpieczeństwa i higieny pracy a także minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy zyskują pewność, że posiadają nową teorię i są świadomi najnowszych standardów i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w Raciborzu.

Zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w naszych szkoleniach BHP w Raciborzu i dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Razem potrafimy stworzyć miejsce pracy w Raciborzu, gdzie każdy pracownik może czuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Raciborzu

Podczas naszych szkoleń BHP w Raciborzu omawiamy wiele ważnych zagadnień, włączając:
 • Bezpieczeństwo osobiste: opowiemy o właściwym stosowaniu środków ochrony osobistej, włączając w to okulary ochronne, odzież robocza, kaski i rękawice.
 • Bezpieczne korzystanie z maszyn i narzędzi: opisujemy zasady bezpiecznego obsługiwania urządzeń i narzędzi, aby uniknąć wypadkom i kontuzjom.
 • Ewakuacja: pokazujemy jak reagować podczas ogłoszenia ewakuacji, jakie działania należy wykonać i metody przemieszczania się po miejscu pracy.
 • Komfort pracy: nauczamy pracowników, jak dopasować swoje miejsce pracy, by uniknąć urazów pochodzących z powodu nieodpowiedniej postawie ciała i powtarzających się ruchów.
 • Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy: opisujemy główne zasady bezpiecznej pracy, zwracając uwagę na identyfikację i ocenę zagrożeń i sposoby minimalizacji zagrożenia.
 • Pierwsza pomoc: uczymy kluczowych reguł udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i nieprzewidzianych sytuacji medycznych.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: analizujemy reguły ochrony przeciwpożarowej, podkreślamy, w jaki sposób działać w przypadku pożaru i jakie metody bezpieczeństwa należy wprowadzić w życie.

Dbamy o to, żeby nasze szkolenia BHP w Raciborzu były nie tylko wyłącznie edukacyjne, lecz również interesujące i pobudzające zainteresowanie. Dołożymy wszelkich starań aby dostarczyć użyteczne przykłady, studia przypadków i interaktywne zadania, tak żeby uczestniczący w szkoleniu BHP w Raciborzu potrafili efektywniej zrozumieć i zastosować osiągniętą wiedzę i doświadczenia w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Racibórz

Szkolenie wstępne BHP to proces edukacyjny, który ma na celu zaznajomienie zatrudnionych z kluczowymi zasadami i procedurami związanymi z BHP w Raciborzu. Podczas tego kursu pracownicy zdobywają umiejętności dotyczące identyfikacji i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, stosowania przepisów a także użytkowania z odpowiednich środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Raciborzu ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich własne role i odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Raciborzu jest wymagane dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Musiałoby zostać zorganizowane przed rozpoczęciem wykonywania prac zawodowych. Należy pamiętać, iż szkolenie wstępne BHP w Raciborzu jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej branży czy zawodzie pracownik zamierza pracować, musi on ukończyć szkolenie wstępne BHP w Raciborzu.

Szkolenie okresowe BHP Racibórz

Istotne jest, by zapamiętać, iż szkolenie okresowe BHP w Raciborzu jest potrzebne dla wszystkich osób pracujących, niezależnie od dziedziny czy tytułu zawodowego. Poprzez systematyczne odświeżanie swoich umiejętności, jesteśmy w stanie skutecznie minimalizować ryzyko chorób zawodowych lub wypadków. W czasie okresowego szkolenia BHP w Raciborzu będziesz mógł mieć okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady i procedury, jak również posiąść wiedzę o najnowszych przepisach i normach wprowadzanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Raciborzu w Twoim stanowisku pracy.

Miej na uwadze, że okresowe szkolenie BHP w Raciborzu to nie jedynie obowiązek prawny, lecz przede wszystkim inwestycja w Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Każda wiedza i umiejętność, którą uzyskasz podczas kursu, będzie miała rzeczywisty wpływ na Twój codzienny komfort pracy w Raciborzu.

Jeżeli masz jakichkolwiek wątpliwości, zawsze jesteśmy tutaj, by Tobie pomóc. Dajemy Ci gwarancję, iż po ukończeniu szkolenia okresowego BHP w Raciborzu będziesz właściwie przygotowany/a do radzenia sobie z możliwymi ryzykami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Racibórz

Kursy BHP dla pracodawców mają na celu zapewnienie Ci niezbędnych narzędzi i wytycznych, które umożliwią Tobie skutecznie kierować aspektami BHP w Raciborzu w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych tematów, które mogą będą poruszane podczas szkolenia:

 • Obowiązki pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Cię z podstawowymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym stworzeniem i wdrożeniem oceny ryzyka zawodowego, tworzeniem planu działań BHP oraz dostarczeniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Organizacja szkoleń BHP: Wytłumaczymy Ci podstawy organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym tworzenie programów szkoleniowych, wybór odpowiednich trenerów oraz monitorowanie i weryfikację szkoleń. Będziemy również omawiać funkcjonalne elementy przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP. Poznanie i efektywne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Raciborzu pozwalają Tobie poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania tych wymagań.
 • Zarządzanie ryzykiem: przedstawimy metodologię oceny ryzyka zawodowego i pokażemy Tobie przydatne narzędzia, które pomogą Tobie poznać i minimalizować ryzyka w środowisku pracy. Dowiesz się również, jak sprawnie przygotowywać i wdrażać działania zapobiegawcze.
 • Prawne ramy BHP: Przedstawimy aktualne przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Przeanalizujemy wymagania prawne, normy i standardy, ale także obowiązki wynikające z przepisów branżowych.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Chcemy Cię wesprzeć w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Racibórz

Zapraszamy do skorzystania z naszych kompetentych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) w Raciborzu. Nasza instytucja ma długoletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowej, a więc możemy zapewnić doskonałą jakość i skuteczność naszych szkoleń w Raciborzu.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Raciborzu?

 1. Doświadczenie i kompetencje: Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w Raciborzu. Mamy duże kompetencje w realizowaniu szkoleń dla rozmaitych specjalizacji i wydziałów, co daje nam dostosować tematykę kursów do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
 2. Obowiązujące przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Raciborzu są oparte na obowiązujących przepisach, regulacjach oraz standardach ochrony przeciwpożarowej. W ten sposób możemy zagwarantować, że Twoje przedsiębiorstwo będzie realizować wymagania prawa oraz dbać o ochronę pracowników i mienia.
 3. Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda firma ma swoje niepowtarzalne wymagania i potrzeby. W ten sposób nasze szkolenia są przystosowane do działalności i charakteru Twojego przedsiębiorstwa. Przywiązujemy dużą wagę do użytecznych elementów szkolenia, by uczestnicy mogli uzyskać konkretne kompetencji i wiedzę.
 4. Praktyczne zadania i symulacje: W ramach szkoleń PPOŻ w Raciborzu przekazujemy praktyczne symulacje i ćwiczenia, które umożliwiają na zaznajomienie się z różnymi sytuacjami pożarowymi i wykorzystanie odpowiednich materiałów gaśniczych. To zapewnia uczestnikom wiarę w i umiejętność skutecznego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po przeprowadzeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą kwalifikacje i umiejętności. Ponadto, dajemy również dokumentację szkoleniową, która może być zastosowana do celów audytowych i sprawozdawczych.

Zatroszcz się o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i Twoich pracowników. Skorzystaj z naszych specjalnych szkoleń PPOŻ w Raciborzu. Skontaktuj się z naszą firmą już dzisiaj, aby przedyskutować szczegóły i ustalić doskonały program szkoleniowy dla Twojej firmy.

referencja 3referencja 1

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Racibórz

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś wymagał natychmiastowej pomocy medycznej? Czy byłeś pewien, co zrobić? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Raciborzu może być istotnym czynnikiem w takich wypadkach, Wiarę w siebie i umiejętności konieczne do udzielenia skutecznej pomocy w niespodziewanych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Raciborzu to kurs, który uczy kluczowych metod świadczenia pilnej pomocy osobom w nagłych wypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to niezmiernie ważne, gdyż może to wpłynąć na długoterminowe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Raciborzu nie tylko daje użytecznych umiejętności, ale również wspiera w budowaniu zaufania do siebie w sytuacjach napiętych. Kiedy będziesz wiedział, jak reagować w nagłych przypadkach, będziesz spokojniejszy swoich działań i będziesz mógł skutecznie pomóc osobom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Racibórz

Ochrona zdrowia personelu jest jednym z najistotniejszych aspektów w wszelkim środowisku pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej w Raciborzu jest {bardzo|niezwykle|szczególnie istotna. Dlatego też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Raciborzu jest ważnym elementem w każdej firmie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Raciborzu ma na celu przygotowanie personelu w wymagane zdolność, które umożliwią efektywną interwencję w przypadku nagłych zdarzeń medycznych, wypadków lub innych sytuacji wymagających pilnej interwencji. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, na linii produkcyjnej czy na zewnątrz, posiadanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy jest ważne dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa {Twoich pracowników. Podczas kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Raciborzu będziesz się uczył wielu aspektów udzielania pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • zaopatrywanie ran
 • postępowanie w przypadku zawału czy zatrucia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków

Będziesz również poznawał zasady stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz techniki stabilizacji złamań i obrażeń.

Kompetencje i zdolności uzyskane podczas kursu w Raciborzu pozwolą Ci na natychmiastową, efektywną i odpowiedzialną reakcję w nagłych zdarzeniach. Będziesz w stanie udzielić szybkiej pomocy przed przyjazdem służb medycznych, co może znacząco zwiększyć szanse przeżycia i zminimalizować ewentualne skutki.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Raciborzu nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także przyczynia się do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności wśród personelu. Pracownicy, którzy mają umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej, stają się pewniejsi siebie i przekonani do działania w awaryjnych sytuacjach . To również tworzy więź i zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wzmacniając atmosferę współpracy i wsparcia.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku czy poważnej sytuacji medycznej w Twoim miejscu pracy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Raciborzu już teraz. Poznaj istotne technik ratowania życia i ucz się działania w nagłych zdarzeniach. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz. To najszybsza i najlepsza forma kontaktu z Donetą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 7 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.