Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Szkolenie BHP Sosnowiec

Nasza firma proponuje kompleksowe szkolenia, które umożliwiają pracownikom nabyć niezbędną wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Czemu kursy BHP są istotne? Odpowiedź jest prosta - bezpieczne i zdrowe warunki pracy mają ważne znaczenie dla wszystkich zatrudnionych i pracodawców. Szkolenia BHP w Sosnowcu umożliwiają pojąć i zapobiegać możliwym zagrożeniom, zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych oraz dbać o właściwe samopoczucie pracowników.

Nasze szkolenia BHP w Sosnowcu są organizowane przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy posiadają duże doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Skupiamy się na interaktywne metody nauczania, które przyciągają uczestników i umożliwiają im efektywniej zrozumieć umiejętności. Nasze kursy są dostosowane do specyfiki różnych dziedzin i form działalności, tak aby dobrze zawrzeć charakterystyczne niebezpieczeństwa pojawiające się w miejscu pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń BHP w Sosnowcu i rozpoczęcia aktywności w stronę bezpiecznej i zdrowej pracy. W trosce o Państwa zdrowie i produktywność, wspólnie możemy zbudować środowisko pracy pozbawione niebezpieczeństw i wypadków.

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracowników Sosnowiec

Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla Twoich pracowników jest dla nas najważniejsze. W związku z tym proponujemy specjalne szkolenia BHP w Sosnowcu, które pomagają pracownikom nabyć kompetencje konieczne do unikania realnych zagrożeń w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP w Sosnowcu są dostosowane do charakterystyki różnych dziedzin i form działalności, umożliwiając pracownikom z Sosnowca potrzebne narzędzi do ochrony zdrowia.

Ile trwa szkolenie BHP dla pracownikóww Sosnowcu

Czas trwania szkolenia BHP zależy od jego zakresu i dopasowujemy go do specyfiki danej firmy lub branży. Dołożymy wszelkich starań, aby szkolenie w Sosnowcu było jak najbardziej skuteczne i jednocześnie nie zajmowało zbyt dużo czasu pracownikom. Najczęściej nasze kursy zajmują od kilku godzin do dwóch dni. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na nabywaniu ważnej wiedzy bez znacznego przerwania planu pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników

Co ile lat trzeba powtarzać szkolenia BHP w Sosnowcu?

Przepisy dotyczące szkoleń BHP wymagają, aby pracownicy systematycznie aktualizowali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHPw Sosnowcu. Zgodniez regulacjami, szkolenia BHP powinny być odświeżane co najmniej raz co trzy lata na pracach robotniczych, przy prac szczególnie niebezpiecznych regularność raz na rok. Inaczej prezentuje się to na posadach wyższych, bowiem szkolenia BHP dla kierowników, pracowników inżynieryjno- technicznych realizuje się co pięć lat. Pracownicy administracyjno- biurowi takie szkolenie BHP w Sosnowcu mają co 6 lat. Regularne aktualizowanie pozwala na odnowienie wiedzy pracowników, zapoznanie ich z nowymi zasadami i procedurami oraz odświeżenie ważnych kwestii dotyczących BHP w Sosnowcu.

Często pytacie się o ...

Co się dzieje po ukończonym szkoleniu?+

Po ukończeniu szkolenia BHP w Grupie Lejdis otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat ten jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, dostarczamy pełną dokumentację szkoleniową, którą możesz przechowywać w swojej firmie jako dowód odbytych szkoleń.

Na jakim terenie pracuje grupa Lejdis BHP?+

Grupa Lejdis działa głównie na terenie Śląska, oferując szkolenia stacjonarne. Ponadto, prowadzimy szkolenia online dostępne dla klientów z całej Polski. Bez względu na lokalizację, zapewniamy najwyższą jakość usług i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gdzie odbywają się szkolenia?+

Szkolenia Grupy Lejdis odbywają się w dwóch formach: stacjonarnie na terenie Śląska oraz online. Szkolenia stacjonarne organizujemy w naszych profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych, zapewniając komfortowe warunki nauki. Szkolenia online przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych platform e-learningowych, co pozwala na uczestnictwo z dowolnego miejsca w Polsce. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szkolenie!

Otwieram firmę, co potrzebuję z BHP?+

Jeśli otwierasz firmę, musisz zadbać o kilka kluczowych aspektów BHP. Przede wszystkim, zapewnij wstępne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, a także szkolenia okresowe. Konieczne jest również opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Grupa Lejdis pomoże Ci we wszystkim, od szkoleń po doradztwo i audyty BHP. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie!

Czy jest opcja stałej współpracy?+

Tak, Grupa Lejdis oferuje opcję stałej współpracy. Możemy świadczyć usługi BHP w formie abonamentowej, gdzie regularnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie wymogi BHP są spełnione, a Twoi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Jak wygląda organizacja szkolenia?+

Organizacja szkolenia w Grupie Lejdis jest prosta i wygodna. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, ustalamy dogodny termin oraz formę szkolenia – stacjonarne na terenie Śląska lub online dla całej Polski. Przygotowujemy materiały szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i angażujący. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzamy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Ile jest ważne szkolenie BHP w Sosnowcu?

Szkolenie BHP ma istotne znaczenie dla pracowników i pracodawców, gdyż dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Uzyskanie zaświadczenia ukończenia szkolenia z obszaru BHP w Sosnowcu jest potwierdzeniem, że osoba zatrudniona ma podstawową wiedzę i umiejętności wymagane aby zagwarantować bezpiecznych warunków pracy. Dyplom ten jest ważny przez ustalony okres czasu, najczęściej trzy lata, po czym wymagane jest ponowienie kursu w Sosnowcu.

Dbanie o cykliczne powtarzanie szkolenia BHP w Sosnowcu umożliwia na świadome przystąpienie w kierunku bezpieczeństwa i higieny pracy a także minimalizację zagrożenia wypadków i chorób zawodowych. Pracownicy zyskują pewność, iż mają aktualną wiedzę i są świadomi aktualnych standardów i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w Sosnowcu.

Zachęcamy Każdego z pracowników do wzięcia udziału w naszych szkoleniach BHP w Sosnowcu a także troszczenia się o własne zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Razem potrafimy tworzyć miejsce pracy w Sosnowcu, gdzie każdy pracownik jest w stanie czuć się bezpiecznie i chroniony.

Ile jest ważne szkolenie BHP

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników w Sosnowcu

W trakcie naszych szkoleń BHP w Sosnowcu analizujemy wiele kluczowych zagadnień, włączając:
 • Bezpieczeństwo osobiste: opowiemy o odpowiednim stosowaniu środków ochrony osobistej, włączając w to odzież robocza, okulary ochronne, kaski i rękawice.
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń i narzędzi: analizujemy metody bezpiecznego używania urządzeń i narzędzi, aby przeciwdziałać wypadkom i kontuzjom.
 • Ewakuacja: uczymy w jaki sposób reagować w trakcie ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego, jakie działania trzeba wykonać i sposoby przemieszczania się na terenie zakładu pracy.
 • Ochrona przeciwpożarowa: opisujemy zasady bezpieczeństwa pożarowego, pokazujemy, jak najlepiej zachować się w przypadku pożaru i jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowisku pracy: omawiamy główne normy bezpiecznej pracy, zwracając uwagę na identyfikację i ocenę zagrożeń a także techniki redukcji zagrożenia.
 • Pierwsza pomoc: uczymy ważnych reguł udzielania pomocy medycznej w przypadku wypadków i niespodziewanych sytuacji medycznych.
 • Ergonomia: instruujemy pracowników, jak dostosować swoje miejsce pracy, żeby uniknąć kontuzji pochodzących z niewłaściwej postawie ciała i powtarzających się ruchów.

Troszczymy się o to, żeby nasze szkolenia BHP w Sosnowcu były nie tylko pouczające, lecz również interesujące i angażujące. Dołożymy wszelkich starań by przygotować użyteczne przykłady, studia przypadków i interaktywne zadania, tak żeby uczestnicy szkolenia BHP w Sosnowcu byli w stanie skuteczniej zrozumieć i zastosować nabytą wiedzę i doświadczenia w swoim miejscu pracy.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia wstępne cennik

Szkolenia wstępne online od 60 zł
Szkolenia wstępne stacjonarne od 600 zł/grupa 10 osób

Szkolenie wstępne BHP Sosnowiec

Szkolenie wstępne BHP jest to proces edukacyjny, jaki ma na celu wprowadzenie pracowników z ważnymi zasadami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w Sosnowcu. Podczas tego szkolenia pracownicy osiągają wiedzę na temat identyfikacji i {zmniejszenia|minimalizacji zagrożeń, stosowania zasad oraz wykorzystanie odpowiednich środków ochrony osobistej. Szkolenie wstępne BHP w Sosnowcu ma na celu uzmysłowienie pracowników, jakie są ich własne role i odpowiedzialność w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie wstępne BHP w Sosnowcu jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Musiałoby być zrealizowane przed przystąpieniem do wykonywania zadań zawodowych. Warto zapamiętać, iż szkolenie wstępne BHP w Sosnowcu jest jednorazowe i niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie lub profesji zatrudniony będzie pracować, musi on zrealizować szkolenie wstępne BHP w Sosnowcu.

Szkolenie okresowe BHP Sosnowiec

Ważne jest, żeby zapamiętać, że szkolenie okresowe BHP w Sosnowcu jest wymagane dla wszystkich pracowników, niezależnie od branży czy zawodu. Przez regularne odświeżanie swojej wiedzy, jesteśmy w stanie efektywnie zmniejszyć ryzyko wypadków i chorób zawodowych. W trakcie szkolenia okresowego BHP w Sosnowcu będziesz mieć szansę przypomnieć sobie podstawowe zasady i procedury, jak również zebrać informację o najnowszych przepisach i normach stosowanych w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w Sosnowcu w Twoim miejscu pracy.

Nie zapomnij, że okresowe szkolenie BHP w Sosnowcu to nie tylko obowiązek prawny, lecz przede wszystkim inwestycja w Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Każde umiejętność i wiedza, którą uzyskasz w trakcie szkolenia, będzie miała rzeczywisty efekt na Twój dzienny komfort wykonywania pracy w Sosnowcu.

Jeżeli masz jakichkolwiek pytań, zawsze jesteśmy tutaj, by Tobie pomóc. Dajemy Ci gwarancję, że po zakończeniu szkolenia okresowego BHP w Sosnowcu będziesz odpowiednio wyposażony/a do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców Sosnowiec

Szkolenia BHP dla pracodawców mają na celu dostarczenie Tobie koniecznych umiejętności i wytycznych, które umożliwią Tobie skutecznie prowadzić aspektami BHP w Sosnowcu w Twojej firmie. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych tematów, które mogą będą poruszane podczas kursu:

 • Zadania pracodawcy związane z BHP: Zapoznamy Cię z istotnymi obowiązkami, jakie jako pracodawca masz w zakresie BHP, w tym dokonaniem i zastosowaniem oceny ryzyka zawodowego, opracowaniem planu działań BHP oraz zagwarantowaniem należytych środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych.
 • Zarządzanie ryzykiem: Omówimy procedurę oceny ryzyka zawodowego i pokażemy Tobie wartościowe narzędzia, które ułatwią Ci poznać i minimalizować zagrożenia w środowisku pracy. Dowiesz się również, jak efektywnie opracowywać i wdrażać działania zapobiegawcze.
 • Organizacja szkoleń BHP: Wytłumaczymy Ci zasady organizacji szkoleń BHP dla Twoich pracowników, w tym tworzenie programów szkoleniowych, wybór idealnych trenerów oraz monitorowanie i weryfikację szkoleń. Będziemy również omawiać funkcjonalne aspekty prowadzenia szkoleń w zakresie BHP. Zrozumienie i pozytywne wdrożenie wymagań BHP w Twojej firmie ma duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Twoim pracownikom. Szkolenia BHP dla pracodawców w Sosnowcu zapewniają Tobie poszerzenie kompetencji i umiejętności koniecznych do zastosowania tych wymagań.
 • Prawne ramy BHP: Przedstawimy obowiązujące przepisy prawne dotyczące BHP i ich znaczenie dla Twojej działalności. Będziemy analizować wymagania ustawowe, standardy i normy, a także obowiązki wynikające z przepisów branżowych.

Jeżeli masz jakieś pytania albo potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tutaj, by Ci pomóc. Chcemy Cię wesprzeć w budowaniu bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie ppoż Sosnowiec

Zachęcamy do skorzystania z naszych kompetentych szkoleń przeciwpożarowych (PPOŻ) w Sosnowcu. Nasza firma ma długoletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dlatego jesteśmy w stanie przekazać wysoką jakość i skuteczność naszych szkoleń w Sosnowcu.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń PPOŻ w Sosnowcu?

 1. Praktyka i umiejętność: Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w Sosnowcu. Posiadamy duże kompetencje w prowadzeniu szkoleń dla wielu specjalizacji i sektorów, co pozwala nam dobrać programy szkoleniowe do konkretnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
 2. Obowiązujące przepisy i standardy: Nasze szkolenia w Sosnowcu są oparte na aktualnych przepisach, normach oraz standardach bezpieczeństwa pożarowego. W ten sposób możemy zagwarantować, że Twoja firma będzie realizować wymagania prawa oraz dbać o bezpieczeństwo pracowników i mienia.
 3. Osobiste podejście: Zdajemy sobie sprawę, że każda firma posiada swoje niepowtarzalne wymagania i potrzeby. Dzięki czemu nasze szkolenia są przystosowane do charakteru i działalności Twojej firmy. Przykładamy dużą wagę do przydatnych elementów szkolenia, aby uczestnicy potrafili osiągnąć praktyczne kompetencji i wiedzę.
 4. Praktyczne ćwiczenia i symulacje: W ramach szkoleń PPOŻ w Sosnowcu oferujemy użyteczne ćwiczenia i symulacje, które pozwalają na zapoznanie się z wieloma sytuacjami pożarowymi i wykorzystanie odpowiednich materiałów gaśniczych. To daje uczestnikom pewność siebie i umiejętność skutecznego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 5. Certyfikaty i dokumentacja: Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik zdobywa certyfikat potwierdzający uzyskaną wiedzę i umiejętności. Dodatkowo, zapewniamy również dokumentację szkoleniową, która może być wykorzystana do celów audytowych i sprawozdawczych.

Zatroszcz się o bezpieczeństwo swojej firmy i pracowników. Skorzystaj z naszych profesjonalnych szkoleń przeciwpożarowych w Sosnowcu. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, by omówić szczegóły i określić optymalny program szkoleniowy dla Twojej firmy.

referencja 3

kim jestesmy

Kim jesteśmy?

Firma Lejdis od lat specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza misja to nie tylko ochrona zdrowia i życia na stanowiskach pracy, ale również promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców.

Założycielką i główną siłą napędową Lejdis jest Dorota, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia BHP, dba o prawidłową dokumentację oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Dorota, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, jest w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Nasze usługi obejmują:

 • Szkolenia BHP: Przygotowujemy i realizujemy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa.
 • Dokumentacja BHP: Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania i zarządzania wszelką dokumentacją BHP.
 • Audyty bezpieczeństwa: Przeprowadzamy szczegółowe audyty, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Wierzymy, że bezpieczeństwo jest fundamentalnym prawem każdego pracownika. Działamy, aby to prawo było zawsze przestrzegane, a wiedza o BHP była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspierać Twoją firmę w dążeniu do bezpieczniejszego miejsca pracy. Zapraszamy do współpracy!

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Sosnowiec

Czy choć raz znalazłeś się w sytuacji, gdzie ktoś wymagał pilnej pomocy medycznej? Czy byłeś pewien, jakie działania podjąć? Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Sosnowcu może być ważnym elementem w takich przypadkach, dając Ci Wiarę w siebie i zdolności potrzebne do udzielenia skutecznej pomocy w kryzysowych sytuacjach.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Sosnowcu to projekt edukacyjny, który uczy podstawowych technik udzielania natychmiastowej pomocy osobom w kryzysowych przypadkach i sytuacjach medycznych. Jest to niesamowicie ważne, bowiem może to wpłynąć na długoterminowe wyniki zdrowotne poszkodowanych.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Sosnowcu nie tylko daje praktycznych kompetencji, ale również pomaga w budowaniu pewności siebie w wypadkach stresowych. Kiedy będziesz wiedział, jak reagować w kryzysowych wypadkach, będziesz bardziej pewny swoich działań i będziesz mógł skutecznie pomóc osobom potrzebującym.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników Sosnowiec

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z istotnych elementów w każdym środowisku pracy. W nagłych sytuacjach, kiedy każda sekunda się liczy, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w Sosnowcu jest {bardzo|niezwykle|szczególnie istotna. Zatem też szkolenie z {pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w Sosnowcu jest nieodzownym elementem w każdym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Sosnowcu ma na celu wyposażenie personelu w niezbędne umiejętności, które umożliwią sprawną interwencję w przypadku nagłych zdarzeń medycznych, wypadków lub innych sytuacji wymagających natychmiastowej pomocy. Bez względu od tego, czy pracujesz w biurze, na linii produkcyjnej czy na zewnątrz, posiadanie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa {Twoich pracowników. Podczas szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Sosnowcu będziesz się uczył różnorodnych aspektów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, takich jak:

 • zaopatrywanie ran
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • tamowanie krwotoków
 • postępowanie w przypadku udaru czy ekspozycji na toksyny

Będziesz również poznawał metody stosowania defibrylatora AED oraz techniki stabilizacji złamań i obrażeń.

Wiedza i umiejętności pozyskane podczas szkolenia w Sosnowcu pozwolą Ci na szybką, efektywną i odpowiedzialną reakcję w sytuacjach awaryjnych. Będziesz w stanie udzielić szybkiej interwencji przed przybyciem ratowników medycznych, co może znacząco zwiększyć możliwości przeżycia i zmniejszyć potencjalne powikłania.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Sosnowcu nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale również przyczynia się do budowania świadomości i zaangażowania wśród personelu. Pracownicy, którzy mają zdolności pierwszej pomocy przedmedycznej, stają się pewniejsi siebie i chętni do działania w trudnych sytuacjach . To również buduje więź i zaufanie pomiędzy współpracownikami, podkreślając atmosferę współpracy i pomocy.

Nie czekaj, aż dojdzie do wypadku lub nagłego zdarzenia medycznego w Twoim miejscu pracy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i pracowników, zapisując się na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników w Sosnowcu już dziś. Poznaj standardowe technik udzielania pomocy i ucz się postępowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Dowiedz się więcej

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz. To najszybsza i najlepsza forma kontaktu z Donetą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 11 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.