Pogotowie BHP:  call 660-562-830mail biuro@lejdis-bhp.pl

Polityka opinii

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Właściciela Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu pod adresem lejdis-bhp.pl jest Grupa Lejdis sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie, ul. Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908051, NIP: 644 356 09 59, REGON 389267658, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 2. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 3. Polityka Opinii – niniejszy dokument.
 4. Produkt – każdy towar lub usługa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem lejdis-bhp.pl.
 6. Media społecznościowe - konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram, Linkedin.
 7. Opinia – subiektywne wypowiedzi Użytkowników publikowane w Serwisie przez Właściciela Serwisu na zasadach niniejszej Polityki Opinii.
 8. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 12. Właściciel Serwisu – Grupa Lejdis sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie, ul. Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908051, NIP: 644 356 09 59, REGON 389267658, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł

§3 Zasady publikowania opinii

 1. Opinie o Produktach lub Usługach wystawione przez Konsumentów są dostępne publicznie. Opinie dotyczące Produktów lub Usług publikowane przez Właściciela Serwisu są przez niego weryfikowane.
 2. W Serwisie publikowane są opinie pozytywne, neutralne i negatywne.
 3. Autorami opinii są:
  • osoby, które zakupiły Produkt lub Usługę
  • osoby, które otrzymały Produkt lub Usługę bez uiszczenia zapłaty
  • osoby korzystające z Produktu lub Usługi
  • osoby, które otrzymały Produkt lub Usługę na podstawie umowy barteru lub innej umowy
 4. Właściciel umieszcza w Serwisie Opinie publikowane przez Użytkowników pochodzące bezpośrednio ze Strony, jak również publikowane w Mediach społecznościowych lub innych serwisach internetowych.
 5. Opinie zamieszczone w Serwisie są niezależne i nie sponsorowane.
 6. Użytkownik z chwilą opublikowania Opinii udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej zgody na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie zamieszczonej Opinii wraz z danymi jej autora.

§4 Weryfikacja Opinii

 1. Opinie są publikowane przez Właściciela Serwisu po ich wcześniejszej weryfikacji.
 2. Użytkownicy mogą podzielić się opinią za pomocą m.in.: formularz na stronie, komentarz pod oferowanym Produktem lub Usługą.
 3. Weryfikacja Opinii następuje m.in. poprzez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem z podziękowaniem za opinię; poprzez przesłanie do Użytkowników dedykowanego linku do pozostawienia opinii; poprzez zalogowanie się do Serwisu za pomocą Konta, dzięki któremu dokonano zakupu.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów lub Usługi Właściciela Serwisu, opinia ta nie będzie publikowana jako zweryfikowana.
 5. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów lub Usługi Właściciela Serwisu, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§5 Publikowanie, modyfikowanie i usuwanie Opinii

 1. Opinia publikowana jest w postaci, w jakiej udzielił jej Konsument, tzn. nie jest ona edytowana, skracana ani modyfikowana.
 2. Opinia zostaje poddana modyfikacji lub usunięciu w sytuacji, gdy:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich,
  • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd,
  • zawiera szkodliwe oprogramowania lub pliki,
  • zawiera błędy stylistyczne, ortograficzne, gramatyczne,
  • dotyczy Produktu lub Usługi niedostępnych w sprzedaży

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zamieszczania Opinii w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@lejdis-bhp.pl lub pisemnej na adres ul. Marii Konopnickiej 47, 44-370 Pszów zgodnie ze wzorem załącznik nr 1.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§7 Odpowiedzialność

 1. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opublikowane Opinie.

§8 Zmiany Polityki prywatności

 1. 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
 2. 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2024-05-21.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.
 2. W celu ciągłego ulepszania procesu weryfikacji Opinii, Właściciel Serwisu na bieżąco aktualizuje Politykę Opinii.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ REKLAMACJI

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. zamieszczonej opinii.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Grupa Lejdis sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 47
44-370 Pszów

Działając w imieniu własnym informuję, iż Opinia widoczna w Serwisie jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Niezgodność Opinii ze stanem faktycznym polega na:

Niezgodność została stwierdzona w dniu:

Z uwagi na powyższe, proszę o:

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 660-562-830

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@lejdis-bhp.pl

Napisz przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.
Zadzwoń: 660 562 830 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 42 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.